Zolpidem - działanie, wskazania, skutki uboczne

2021-08-31 9:48

Zolpidem jest lekiem nasennym. Selektywnie wiąże się z podtypem receptora omega-1 (znanego również jako podtyp benzodiazepinowy-1), który stanowi jednostkę alfa kompleksu receptora GABAA. Sprawdź, jakie są wskazania do stosowania zolpidemu oraz jakie mogą wystąpić skutki uboczne.

Zolpidem
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Działanie zolpidemu
 2. Wskazania do stosowania zolpidemu
 3. Przeciwwskazania do stosowania zolpidemu
 4. Dostępne preparaty
 5. Dawkowanie zolpidemu
 6. Działania niepożądane zolpidemu
 7. Interakcje z innymi lekami i substancjami
 8. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
 9. Ciąża i karmienie piersią
 10. Przechowywanie zolpidemu

Działanie zolpidemu

Podczas, gdy benzodiazepiny wiążą się nieselektywnie ze wszystkimi trzema podtypami receptora omega, zolpidem wykazuje zdolność selektywnego wiązania z podtypem omega-1. W efekcie skraca fazę snu utajonego, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość.

Efekty te są związane z charakterystycznym profilem elektroencefalograficznym, który różni się od profilu benzodiazepin. Badania wykazały, ze zolpidem wydłuża zarówno fazę II i fazę snu głębokiego. W zalecanych dawkach zolpidem nie wpływa na czas trwania fazy REM.

10 przykazań dobrego snu

Wskazania do stosowania zolpidemu

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych.

Przeciwwskazania do stosowania zolpidemu

Bezwzględne przeciwwskazania to:

Zolpidemu nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Dostępne preparaty

Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych w dawce 10 mg.

Dawkowanie zolpidemu

Lek jest wydawany wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej. Zazwyczaj zalecana dawka leku wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom (pacjenci w wieku podeszłym lub osłabieni) lekarz może przepisać mniejszą dawkę (połowę tabletki). Lek należy przyjmować bezpośrednio przed snem.

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Powtarzające się stosowanie leku przez okres kilku tygodni może osłabiać jego działanie nasenne. Czas trwania leczenia powinien być możliwe jak najkrótszy – od kilku dni do 2 tygodni.

Działania niepożądane zolpidemu

Przy stosowaniu zolpidemu często może pijawić się:

Stosowanie zolpidemu może prowadzić do rozwoju nadużywania i uzależnienia psychicznego lub fizycznego. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku oraz czasem trwania leczenia. Przypadki uzależnienia zgłaszano częściej, gdy lek o takim składzie był stosowany dłużej niż przez 4 tygodnie.

W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia towarzyszyć będą objawy z odstawienia. Mogą wystąpić:

 • bóle głowy i mięśni,
 • nasilony lęk i napięcie psychiczne,
 • niepokój,
 • splątanie
 • i drażliwość.

Interakcje z innymi lekami i substancjami

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn po zażyciu zolpidemu. Lek wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie zolpidemu w ciąży nie jest zalecane. Zolpidem przenika przez łożysko. Stosowanie zolpidemu w późnym okresie ciąży lub podczas porodu jest związane z wystąpieniem u płodu, takich objawów jak zmniejszenie napięcia mięśni („zespół wiotkiego dziecka”) oraz trudności z karmieniem oraz depresja oddechowa.

Zgłaszano także przypadki ciężkiej depresji oddechowej u noworodków. Nie zaleca się stosowania zolpidemu w okresie laktacji, ponieważ stwierdzono, że w niewielkich ilościach przenika on do mleka kobiecego.

Przechowywanie zolpidemu

Brak jest specjalnych wymagań co do przechowywania leków o takim składzie. Nie wolno ich przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Należy też zwrócić uwagę, aby znajdowały się w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Źródła:

 1. Charakterystyka produktu leczniczego Stilnox (https://www.sanofi.pl/-/media/Project/One-Sanofi-Web/Websites/Europe/Sanofi-PL/Home/Nasze-produkty/Leki-na-recepte/Stilnox/Stilnox-ChPL-072019.pdf?la=pl)
 2. Charakterystyka produktu leczniczego Zolpic (https://www.polfawarszawa.pl/products/chpl/smpc-zolpic-2019-02pl.pdf)