Tadalafil - ulotka, zastosowanie, dawkowanie, przeciwwskazania

2021-09-02 8:23

Tadalafil jest substancją wykorzystywaną w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn. Jest silnym, odwracalnym inhibitorem fosfodiesterazy 5. Jakie działanie wykazuje tadalafil i jakie są przeciwwskazania do jego stosowania? Jak należy dawkować tadalafil?

taladafil
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Tadalafil - działanie
  2. Tadalafil - dawkowanie
  3. Tadalafil - przeciwwskazania
  4. Tadalafil - działania niepożądane
  5. Tadalafil - interakcje
Jak używki wpływają na seksualność?

Tadalafil - działanie

Tadalafil jest substancją wykorzystywaną w leczeniu zaburzeń erekcji u mężczyzn. Jest silnym, odwracalnym inhibitorem fosfodiesterazy 5. Hamowanie tego enzymu w ciele jamistym powoduje wzrost stężenia wewnątrzkomórkowego cGMP, co następnie skutkuje rozluźnieniem napięcia mięśni gładkich prącia i sprzyja spływaniu krwi do tkanek prącia, doprowadzając do erekcji. Działanie tadalafilu jest możliwe tylko po stymulacji seksualnej. 

W porównaniu do innych leków wykorzystywanym w leczeniu zaburzeń erekcji (sildenafil, vardenafil) ma on dłuższy czas działania oraz może przyjmowanie go z posiłkiem czy alkoholem nie zmniejsza siły tego działania. 

Tadalafil - dawkowanie

Nie powinno się stosować preparatów zawierających tadalafil codziennie. Zalecaną jednorazową dawką jest przyjęcie 10 mg tadalafilu przynajmniej 30 minut przed planowaną czynnością seksualną. U części mężczyzn działanie wystąpić może już po 15 minutach, jednak u innych czas ten może wydłużyć się nawet do 2h od przyjęcia preparatu zawierającego tadalafil. Możliwe jest przyjęcie większej dawki - do 20 mg u pacjentów u których dawka mniejsza nie przynosi pożądanego działania. 

Stałe stosowanie nie jest zalecane, jednak jeżeli pacjent zamierza przyjmować tadalafil częściej (co najmniej 2 razy na tydzień) zaleca się zmniejszenie dawki do 5 lub 2,5 mg i przyjmowanie jej raz na dobę o tej samej porze.

Dawki do 20 mg nie można podwyższyć u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie zaleca się również u tych pacjentów stosowania schematu leczenia który wymaga codziennego dawkowania. 

Dawka 10 mg jest dawką maksymalną dla pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i stosowanie preparatów zawierających tadalafil powinno być skonsultowane z lekarzem, by określić indywidualny stosunek korzyści do ryzyka.

Tadalafil - przeciwwskazania

Kategorycznym przeciwwskazaniem do stosowania preparatów zawierających tadalafil jest występowanie chorób sercowo-naczyniowych (niedawno przebyty zawał lub udar, niestabilna dławica piersiowa, niewydolność mięśnia sercowego 2 klasy według NYHA, niekontrolowane arytmie i niedociśnienie). Również utracenie wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego uniemożliwia stosowanie tadalafilu. 

Tadalafil - działania niepożądane

Tadalafil jest substancją, która rzadko wywołuje silne działania niepożądane. Do najczęściej zgłaszanych należą: ból głowy, pleców i mięśni, czy niestrawność. Objawy te jednak zazwyczaj są umiarkowane lub łagodne i przemijające z czasem.

Istnieje ryzyko wystąpienia cięższych działań niepożądanych i zalicza się do nich: neuropatia nerwu wzrokowego prowadząca do zaburzeń widzenia, zaburzenia ciśnienia, priapizm.

Tadalafil - interakcje

Tadalafil może wchodzić w interakcje z innymi substancjami leczniczymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • inhibitory CYP3A4 → zwiększają stężenie tadalafilu 
  • azotany → zwiększenie siły działania hipotensyjnego azotanów (należy odroczyć leczenie azotanami na 48h po zastosowania tadalafilu)
  • leki przeciwnadciśnieniowe → zwiększenie działania hipotensyjnego