Czym jest blockchain? Relacja z konferencji MEDmeetsTECH

2022-12-14 12:17

Blockchain był tematem przewodnim 14. już edycji MEDmeetsTECH, organizowanej 8 grudnia w Hotelu Sound Garden w Warszawie. Jak rozumieć tę technologię w kontekście potencjalnego zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej?

Czym jest blockchain? Relacja z konferencji MEDmeetsTECH
Autor: Materiały prasowe 8 grudnia odbyła się 14. edycja konferencji MEDmeetsTECh.

Czym jest blockchain? Czy wystarczy powiedzieć, że jest to zdecentralizowana baza danych składająca się z łańcucha bloków, który jest tak naprawdę który może się stać ogólnoświatową, zdecentralizowaną księgą służącą do rejestrowania, inwentaryzacji i organizowania transferów wszelkiego rodzaju aktywów i wtedy wszystko będzie już jasne?

Czy po zapoznaniu się z definicją wiemy już jak wykorzystać tę technologię w medycynie, biotechnologii, farmacji, zarządzaniu placówką zdrowotną, czy w każdym innym sektorze? Śmiem twierdzić, że wiele osób czytając tę definicję również zastanawia się „jak to ugryźć”. Uczestnicy MEDmeetsTECH mieli tę przewagę, że organizatorzy zapewnili znakomity dobór prelegentów i panelistów, którzy przybliżyli to zagadnienie pokazując realne możliwości, podpierając to konkretnymi przykładami.

Te zagadnienia zostały poruszone podczas konferencji

Bardzo dobre wprowadzenie w temat wykonał Pan Tomasz Wileński, CEO islay.tech, który w bardzo przystępny i zrozumiał sposób przedstawił czym jest blockchain i jak tę technologię powinno się zrozumieć. Używając języka korzyści dotknął 4 obszarów:

  • Bezpieczeństwa, które przejawia się tym, że mamy do czynienia z zdecentralizowaniem informacji oraz nadaniem dostępu, a w przypadku awarii sprzętów, możliwością zapisania informacji w innym miejscu.
  • Kontrola, gdzie w przypadku danych medycznych, kontrolę nad danymi ma pacjent, który ma pewność, że dane zapisane w bloku są prawdziwe, co gwarantuje tzw. wzorzec prawdy.
  • Transparentność, która przejawia się tym, że każde wydarzenie jest odnotowane i nie da się manipulować danymi
  • Ułatwienia jakimi są np. problemy z tłumaczeniami na inne języki i brak pośredników.

Pan Konrad Komnata, CEO i współzałożyciel Nivalit, zwrócił uwagę, że po pierwsze należy odczarować „Blockchain w środowisku medycznym”. Dużo złego dla tej technologii zrobiły wydarzenia związane z Bitcoinem.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku danych medycznych, blockchain zapewnia przede wszystkim wiarygodność danych i brak możliwości do wstecznej manipulacji danymi. Duży potencjał tej technologii może zmienić w najbliższych latach oblicze prowadzenia badań klinicznych. Wpłynie na pewno na zwiększenie efektywności i zaufania do danych. Dla Pana Konrada – ZAUFANIE, to wartość kluczowa – a blockchain zabezpiecza tę wartość.

Uczestnicy mieli również okazję poznać perspektywę radcy prawnego Pana Krzysztofa Michonia reprezentujący Ulanowski Michoń i Partnerzy, który poddał pod dyskusję zagadnienia związane z kwestiami geopolitycznymi stawiając pytania „Czy można stosować Blockchain z wykorzystaniem całego obszaru kraju, bez odnoszenia się do legislacji?”. Udzielając odpowiedzi Pan Krzysztof stwierdził, że jeśli nie byłoby żadnych regulacji z poziomu Unii Europejskiej czy poszczególnych krajów, to pewnie tak. Teraz tych regulacji jest tak wiele, że to one wyznaczają pewną limitację w użytkowaniu i technologia musi się dostosować do zapisów. Przed legislatorami duże wyzwanie.

o Wyzwania legislacyjne nie są przeszkodą do rozwoju takich inicjatyw jak Dawstwo Danych Medycznych. Obszar ten opisywała Pani Ligia Kornowska, Prezes Zarządu Data Lake – podmiotu, który będzie gromadził i przetwarzał dane medyczne udostępnione przez ludzi z całego świata. Pani Prezes podkreśliła, że świadomość ochrony danych medycznych rośnie. Rozwój medycyny, biotechnologii, farmacji nie jest możliwy bez dobrej jakości danych.

Dzięki wystąpieniom Panów Mirosława Sędzińskiego z Oracle oraz Pana Tomasza Koszara z Microsoft uczestnicy konferencji mieli okazję posłuchać w jaki sposób te dwa globalne koncerny już wdrażają rozwiązania oparte na blockchain w obszarach medycyny. Na koniec tego bloku tematycznego Pan Jacek Figuła, CEO Billion Solutions firmy tworzącej rozwiązania z obszaru elektronicznego pieniądza i zarządzającej danymi w oparciu o własną strukturę blockchainową, opowiadał o przykładach wykorzystania blockchain w sektorze medycznym oraz wyjaśniał dość szczegółowo czym jest token i jakim prawom podlega.

Punktem programu spinającym dyskusję o blockchain był panel dyskusyjny, który prowadziła Pani Diana Żochowska – Medonet.

Grono prelegentów:

  • Dorota Makarewicz – @Agencji Badań Medycznych
  • Marcin Rzetecki - @Polish Blockchain Association
  • Konrad Komnata - @Nivalit
  • Adam Pośpiech - @Oracle
  • Waldemar Wiśniewski - @DUEXSO

Rozmawiano, o tym w jaki sposób już w dniu dzisiejszym można mówić o wykorzystaniu blockchain w medycynie. Prelegenci zastanawiali się jak blockchain może przysłużyć się rozwoju nowych leków opracowywanych przez firmy farmaceutyczne oraz jakie korzyści z wdrożenia technologii wykorzystujących blockchain mogą czerpać polskie szpitale.

Dyskusja poruszała też trudne kwestie związane z legislacją, z brakiem wiedzy o tej zaawansowanej technologii, a przez co wynikającym z tego brakiem pomysłów na kolejne przestrzenie na rozwój. W dyskusji pojawił się chociażby nieoczywisty na ten moment sposób zarządzania procesem projektowania i certyfikacji wyrobów medycznych, który dzięki blockchain wzmacniałby wiarygodność procesu i chroniłby placówki zdrowia przed zakupem niedopuszczonymi do użytku wyrobami, których jest sporo na rynku.

Paneliści wspólnie doszli do wniosku, że blockchain to olbrzymi potencjał, którego nie powinniśmy się bać, ale powinniśmy w szerszych społecznościach zastanawiać się nad możliwościami implementacji.

Warto już teraz zapisać sobie w kalendarzu datę 18 maja 2023! W tedy odbędzie się 15 odsłona konferencji MEDmeetsTECH. Tematem przewodnim będą: Medical Devices!