Amantadyna - działanie, wskazania, skutki uboczne

2021-08-30 15:54

Amantadyna jest lekiem dopaminergicznym, co oznacza, że zwiększa pozakomórkowe stężenie dopaminy. Stosowana jest w leczeniu objawów choroby Parkinsona i zaburzeń ruchów. Jakie jest działanie amantadyny? Jakie są skutki uboczne jej stosowania?

Amantadyna
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Działanie amantadyny
 2. Wskazania do stosowania amantadyny
 3. Przeciwwskazania do stosowania amantadyny
 4. Dostępne preparaty
 5. Dawkowanie amantadyny
 6. Działania niepożądane amantadyny
 7. Interakcje z innymi lekami i substancjami
 8. Ciąża i karmienie piersią
 9. Wpływ na obsługę maszyn i prowadzenie pojazdów mechanicznych
 10. Przechowywanie amantadyny

Działanie amantadyny

Amantadyna jest lekiem dopaminergicznym, co oznacza, że zwiększa pozakomórkowe stężenie dopaminy. Dzieje się tak poprzez nasilenie jej uwalniania w prążkowiu oraz poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego tego neuroprzekaźnika.

Amantadyna jest także antagonistą receptorów glutaminianowych podtypu N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) o małym powinowactwie i wykazuje działanie przeciwwirusowe (w małych stężeniach swoiście hamuje replikację wirusów grypy A).

Choroba Parkinsona - historia pacjentki

Wskazania do stosowania amantadyny

Amantadyna jest stosowana w leczeniu objawów choroby Parkinsona, zaburzeń ruchu przypominających chorobę Parkinsona wywołanych przez pewne leki (neuroleptyki i leki o podobnym mechanizmie działania). Swego czasu toczyła się gorąca dyskusja na temat jej zastosowania w leczeniu COVID-19.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że amantadyna, na chwilę obecną, wciąż nie jest dopuszczona do leczenia COVID-19 i nie jest środkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Trwają badania, które przyniosą ostateczne odpowiedzi w tej kwestii.

Przeciwwskazania do stosowania amantadyny

Leki o takim składzie są przeciwwskazane, jeśli pacjent ma uczulenie na amantadynę, choruje na choroby serca (niewyrównana niewydolność serca stopień IV wg NYHA, kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia przewodzenia w obrębie serca, zwolnienie czynności serca, zmiany w elektrokardiogramie takie jak wydłużony odstęp QT, ciężkie zaburzenia rytmu serca), zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku rozrostu gruczołu krokowego (prostaty), zwiększonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej (jaskry z wąskim kątem przesączania), niewydolności nerek o różnym stopniu nasilenia (ryzyko kumulacji leku z powodu pogorszenia filtracji nerkowej), stanów pobudzenia lub splątania.

Dostępne preparaty

Lek jest wydawany tylko na podstawie recepty lekarskiej i dostępny w dwóch postaciach farmaceutycznych – tabletki powlekane, roztwór do infuzji.

Dawkowanie amantadyny

Tabletki należy przyjmować doustnie popijając niewielką ilością płynu, najlepiej rano i po południu. Ostatnia dawka dobowa nie powinna być przyjęta później niż o godzinie 16. Nie należy przerywać przyjmowania tabletek bez konsultacji z lekarzem. Lekarz ustala czas trwania leczenia w zależności od stanu choroby pacjenta i jego indywidualnej reakcji na leczenie.

Początkowe oraz intensywne leczenie ciężkich i zagrażających życiu objawów choroby Parkinsona. Leczenie zaburzeń świadomości i stanu czuwania o różnej etiologii (jako element kompleksowej terapii w warunkach szpitalnych).

Roztwór do infuzji jest podawany dożylnie, zwykle w warunkach szpitalnych. Służy bowiem do intensywnego leczenia ciężkich i zagrażających życiu objawów choroby Parkinsona.

Działania niepożądane amantadyny

Często pojawiają się: 

 • zaburzenia snu,
 • niepokój i pobudzenie,
 • zatrzymanie moczu u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego,
 • urojenia z towarzyszącymi halucynacjami wzrokowymi (głównie u starszych pacjentów),
 • sinica marmurkowata (czerwono-niebieskie plamy na skórze układające się siateczkowato),
 • niekiedy z towarzyszącymi obrzękami podudzi i kostek,
 • suchość w jamie ustnej,
 • nagły spadek ciśnienia tętniczego podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej w gwałtowny sposób.

Interakcje z innymi lekami i substancjami

Lek nie może być stosowany jednocześnie z innymi lekami, które powodują wydłużenie odstępu QT, jak np.:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu nieregularnego rytmu serca (np. amiodaron, sotalol),
 • niektóre leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych (np. tioridazyna, chloropromazyna, haloperydol, pimozyd),
 • niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (np. amitryptylina),
 • niektóre leki stosowane w leczeniu alergii,
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (np. erytromycyna, klarytromycyna oraz inhibitory gyrazy, np. sparfloksacyna),
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (azolowe leki przeciwgrzybicze),
 • inne leki, jak kotrimoksazol, cizapryd.

Należy unikać spożywania napojów alkoholowych w trakcie stosowania leku, ponieważ lek ten zmniejsza tolerancję alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży oraz przez kobiety karmiące piersią.

Wpływ na obsługę maszyn i prowadzenie pojazdów mechanicznych

Nie można wykluczyć wpływu amantadyny na koncentrację i czuwanie oraz na akomodację oka (przystosowanie się oka do widzenia na różne odległości), szczególnie w połączeniu z działaniem innych leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona.

Pacjent może nie być w stanie zareagować szybko i zdecydowanie w nieoczekiwanych sytuacjach.

Przechowywanie amantadyny

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie wolno stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.