Krwotok Dureta: przyczyny, objawy, leczenie

2019-08-09 8:11

Krwotok Dureta to jeden z najpoważniejszych rodzajów krwotoków wewnątrzczaszkowych - zdecydowana większość pacjentów, u których rozwinie się ta patologia, niestety umiera. Jakie mogą być przyczyny krwotoku Dureta i czy można wysunąć przypuszczenie tego problemu na podstawie jakichś charakterystycznych właśnie dla niego objawów?

Krwotok Dureta: przyczyny, objawy, leczenie
Autor: Getty images

Spis treści

  1. Krwotok Dureta: przyczyny
  2. Krwotok Dureta: objawy
  3. Krwotok Dureta: diagnostyka
  4. Krwotok Dureta: leczenie i rokowania

  Krwotok Dureta po raz pierwszy opisany został w drugiej połowie poprzedniego wieku - autorem tego opisu był francuskiego pochodzenia neurochirurg, Henri Duret i właśnie od jego nazwiska wzięła się nazwa tego schorzenia.

  Krwotoki śródmózgowe stanowią około 10 do 15% spośród wszystkich przypadków udaru mózgu. Sprzyjać takim problemom mogą m.in. nadciśnienie tętnicze (szczególnie niedostatecznie leczone) oraz choroby zapalne naczyń, zdarza się jednak, że krwotok śródmózgowy jest wtórny do całkowicie innego procesu patologicznego - takim jest właśnie krwotok Dureta.

  Krwotok Dureta: przyczyny

  Krwotok Dureta jest zjawiskiem wtórnym do wklinowania pnia mózgu do otworu wielkiego czaszki. Dochodzić do niego może w sytuacji, gdy we wnętrzu czaszki panuje podwyższone ciśnienie - w takim przypadku patologicznemu przemieszczeniu ulegać może m.in. pień oraz środkowe części płatów skroniowych mózgu.

  Uważa się, że po takim zdarzeniu naczynia zlokalizowane w obrębie właśnie pnia mózgu - którymi są gałęzie przeszywające tętnicy podstawnej, a oprócz nich również i naczynia żylne - mogą ulegać uszkodzeniu, czego skutkiem jest wynaczynienie się krwi i wystąpienie właśnie krwotoku Dureta.

  Co jednak może doprowadzić do wklinowania pnia mózgu do otworu wielkiego czaszki? Tutaj wymienić można co najmniej kilka różnych patologii, w których przebiegu dochodzić może do nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, wklinowania i które przez to grożą wystąpieniem krwotoku Dureta - jako ich przykłady można podać:

  Krwotok Dureta: objawy

  Ciężko zasadniczo mówić o objawach krwotoku Dureta - dolegliwości, które pojawiają się u chorych, związane są przede wszystkim z wklinowaniem części mózgowia (sam zaś krwotok zazwyczaj stwierdzany jest dopiero w trakcie pośmiertnego badania anatomopatologicznego).

  Wśród problemów, które wynikają z przemieszczenia pewnych części ośrodkowego układu nerwowego i które mogą pojawiać się u chorych z krwotokiem Dureta, wymieniane są m.in.:

  W przypadku wklinowania pnia mózgu - szczególnie, gdy niepodjęte zostaną żadne oddziaływania terapeutyczne – w dość krótkim czasie dojść może do zgonu chorego.

  Krwotok Dureta: diagnostyka

  Krwotok Dureta najczęściej stwierdzany jest dopiero po śmierci pacjenta. Choć nie jest to łatwe, to jednak jeszcze za życia chorego charakterystyczne dla tej patologii nieprawidłowości mogą być zauważane w wynikach badań obrazowych głowy, takich jak np. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

  Zdecydowanie łatwiej niż sam krwotok Dureta stwierdzić można problem, który jest jego przyczyną, czyli wklinowanie pnia mózgu do otworu wielkiego - nieprawidłowość ta jest bowiem wyraźnie zauważalna w badaniach obrazowych głowy.

  Podkreślić tutaj warto to, że wtedy, kiedy w badaniach widoczne są odchylenia, które mogą odpowiadać obrazowi krwotokowi Dureta, należy wykluczyć inne możliwe ich podłoże - w diagnostyce różnicowej uwzględnia się w tym przypadku rozlane uszkodzenie aksonalne, spowodowane poważnym urazem głowy oraz krwotok wewnątrzczaszkowy spowodowany gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego.

  Krwotok Dureta: leczenie i rokowania

  Krwotok Dureta typowo pojawia się u pacjentów z wklinowaniem pnia mózgu do otworu wielkiego na 12 do 24 godzin przed ich zgonem. Większość pacjentów, u których dojdzie do przemieszczenia ważnych struktur ośrodkowego układu nerwowego, umiera z tego powodu, iż to właśnie w pniu mózgu zlokalizowane są ośrodki kontrolujące podstawowe czynności życiowe, takie jak np. ośrodek oddychania czy ośrodek kontrolujący czynność serca.

  Tak naprawdę leczenie samego krwotoku Dureta nie jest dostępne - najistotniejsze są w związku z tym próby zapobiegania patologii, która do niego prowadzi, czyli wklinowania pnia mózgu do otworu wielkiego.

  Aby rzeczywiście móc zmniejszyć ryzyko tego zjawiska, pacjentów, u których może do niego dojść - np. będących po poważnym urazie głowy - należy bacznie monitorować i upewniać się, że nie dochodzi u nich do wzrastania ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

  O autorze
  Lek. Tomasz Nęcki
  Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Wielbiciel polskiego morza (najchętniej przechadzający się jego brzegiem ze słuchawkami w uszach), kotów oraz książek. W pracy z pacjentami skupiający się na tym, aby przede wszystkim zawsze ich wysłuchać i poświęcić im tyle czasu, ile potrzebują.