Skutki cukrzycy [Porada eksperta]

Jolanta Mętrak

Czy cukrzyca po wielu latach choroby może spowodować zmiany charakterologiczne u człowieka pięćdziesięciokilkuletniego - np. złośliwość, celowe robienie innemu człowiekowi przykrości mową i czynem, problemy z logicznym myśleniem etc. ?

Najnowsze artykuły