Które nowotwory można wyleczyć? Lista najlepiej rokujących nowotworów

2014-02-06 7:40

Rak skóry wyleczalny jest prawie w 100%, a nowotwór trzonu macicy w 75%. Sprawdź, co to jest wskaźnik przeżyć i z którymi nowotworami można przeżyć wiele lat. Poniżej lista najlepiej rokujących nowotworów.

Które nowotwory można wyleczyć? Lista najlepiej rokujących nowotworów
Autor: Photos.com Które nowotwory można wyleczyć? Lista najlepiej rokujących nowotworów

Rozwój medycyny i odpowiednio wczesna wykrywalność niektórych nowotworów wyraźnie zwiększyły wskaźniki przeżyć. Dla danego nowotworu określany jest zazwyczaj wskaźnik przeżyć 5-letnich, który wskazuje, jaki  procent osób żyje dłużej niż 5 lat od momentu postawienia diagnozy. Informacja o wskaźniku przeżyć 5 lub 10-letnich nie oznacza wcale, że pacjenci nie żyją dłużej. Wynika to tylko z faktu, że badani chorzy przez tyle czasu byli obserwowani.

Według statystyk długość życia u 70% chorych na nowotwór wydłużyła się o 5 lat, w porównaniu do danych sprzed 20 lat. Czas ten zależy głównie od typu nowotworu.

Które nowotwory najłatwiej wyleczyć?

Najlepiej rokujące nowotwory

Rak skóry – wyróżnia się dwa główne jego typy: raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego. Pierwszy nie daje przerzutów, a skuteczną metodą leczenia jest chirurgiczne usunięcie zmiany. Odsetek przeżyć 5-letnich sięga tu 100 proc. Rak kolczystokomórkowy rzadko daje przerzuty odległe, a odsetek przeżyć 5-letnich wynosi ok. 90 proc.

Rak tarczycy jest najczęstszym nowotworem gruczołów wydzielania wewnętrznego. Odsetek 5-letnich przeżyć dla raków tarczycy ogółem w Polsce wynosi ok. 85 proc.

Rak jądra zwykle dotyka młodych mężczyzn. W ostatnich latach liczba zachorowań rośnie, ale skuteczność chemioterapii jest bardzo wysoka. Odsetek przeżyć 5-letnich dla Polski wynosi ok. 84 proc.

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. W Polsce średni wskaźnik przeżyć 5-letnich wynosi 75 proc.

Rak trzonu macicy, zwany też rakiem endometrium, atakuje głównie kobiety w wieku pomenopauzalnym. Choroby nie wykrywa badanie cytologiczne. Konieczne jest badanie histopatologiczne materiału pobranego z jamy macicy. Odsetek przeżyć 5-letnich w Polsce nie odbiega od średniej europejskiej. W pierwszym stopniu zaawansowania 5 lat przeżywa 75 proc. pacjentek, w pozostałych stopniach zaawansowania odsetek ten spada do 60 proc.

Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) – do niedawna taka diagnoza była wyrokiem śmierci. Obecnie rak ten jest zaliczany do dobrze rokujących, ponieważ wraz z postępem chemioterapii i rozwojem nowych schematów leczenia stał się chorobą potencjalnie wyleczalną, a osoby, które przeżyły ponad 15 lat po leczeniu, umierają zwykle z innego powodu niż ziarnica. W Polsce odsetek przeżyć 5-letnich wynosi u kobiet ok. 78 proc., natomiast u mężczyzn ok. 72 proc. U pacjentów zdiagnozowanych w I i II stadium choroby odsetek ten sięga 95 proc.

Ostra białaczka limfoblastyczna – najliczniejszą grupę chorych stanowią osoby do 18. roku życia. Z danych za 2010 r. wynika, że dłużej niż 5 lat żyje 90 proc. pacjentów.

Z nowotworem można żyć długo i aktywnie

Szanse na wydłużenie życia chorych na nowotwory rosną z roku na rok, ponieważ coraz bardziej dostępne są terapie wycelowane bezpośrednio w komórki nowotworowe, a lekarze z coraz większą precyzją potrafią dobierać leczenie do indywidualnych potrzeb chorego. Nawet chorym, u których doszło do wznowy bądź przerzutów, można zaproponować kolejne leczenie. Oczywiście, niektórzy przegrywają, ale coraz więcej mamy przykładów, że z nowotworem można długo i aktywnie żyć.

miesięcznik "Zdrowie"