Trazodon – właściwości, dawkowanie, zastosowanie

2021-08-31 12:16

Trazodon należy do grupy leków przeciwdepresyjnych stosowanych w zespołach depresyjnych z zaburzeniami snu i lękiem. Jak należy odpowiednio dawkować trazodon? Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania trazodonu?

trazodon
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Trazodon - działanie, wskazanie do stosowania 
 2. Trazodon - dawkowanie
 3. Trazodon - przeciwwskazania, działania niepożądane
 4. Trazodon - interakcje
Depresja - choroba śmiertelna

Trazodon - działanie, wskazanie do stosowania 

Trazodon należy do grupy leków przeciwdepresyjnych stosowanych w zespołach depresyjnych z zaburzeniami snu i lękiem. Blokuje on zarówno na receptory serotoninowe 5HT2A i 5HT2C, histaminowe H1 oraz adrenergiczne α1. W wyższych dawkach powoduje on również hamowanie transportera wychwytu zwrotnego serotoniny. Trazodon stosowany jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, a także wykorzystywany jest w terapii uzależnień

Trazodon - dawkowanie

Dawkowanie zależne jest od wskazania do stosowania oraz od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na zastosowane leczenie.

 • leczenie zespołów depresyjnych

Leczenie rozpoczyna się od dawki 50 mg, by po 2-3 dniach zwiększyć ją do dawki 100 mg. 4 dnia pacjent może przyjąć dawkę 150 mg. W przypadku braku odpowiedzi na leczenie możliwe jest zwiększenie dawki do 300 mg. Dawki większe do 600 mg stosowane są rzadko i jedynie u pacjentów hospitalizowanych pod ścisłym nadzorem lekarskim. 

 • zaburzenia lękowe

Według opracowań lekarskich możliwe jest zastosowanie dawek 150-300 mg w leczeniu zaburzeń lękowych, jednak nie będzie on skuteczny w przypadku zaburzeń lękowych z napadami lęku oraz w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych. 

Trazodon wykorzystywany jest również w redukcji drażliwości i niepokoju u osób z demencją. Szczególnie dobrą skuteczność wykazuje w zwalczaniu agresji słownej i zachowań opozycyjnych. 

Podawany jest w dawkach 50-250 mg, jednak maksymalna pojedyncza dawka wynosić powinna nie więcej niż 100 mg.

 • leczenie zaburzeń snu

Trazodon wykorzystywany jest nie tylko w leczeniu bezsenności wywołanej przez depresję, ale również bezsenności będącej niepożądanym efektem jej terapii. Wpływa on korzystnie na ilość snu, a równocześnie poprawia jego strukturę (wydłuża sen wolnofalowy i normalizuje czas trwania fazy REM). W leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwdepresyjnymi podawany jest w dawce 100 mg przed snem. Wydaje się on być bezpieczną alternatywą dla innych leków nasennych ponieważ nie powoduje uzależnienia oraz istnieje mniejsze ryzyko pojawienia się senności w ciągu dnia. 

 • kontrolowanie spożycia alkoholu

Podawany w dawkach 75-300 mg trazodon zmniejsza potrzebę picia alkoholu, poprawia jakość snu, zmniejsza lęk i pomaga utrzymać abstynencję.

Trazodon - przeciwwskazania, działania niepożądane

Trazodon uznawany jest za lek bezpieczny i dobrze tolerowany. Nie występują również niepożądane objawy związane z odstawieniem leczenia. 

Jego głównymi działaniami niepożądanymi są:

Możliwe jest wystąpienie wzrostu łaknienia, jednak stosowany przez krótki okres, trazodon nie powinien powodować wzrostu masy ciała. 

W porównaniu do innych leków przeciwdepresyjnych nie wpływa on na funkcje seksualne, a w niektórych przypadkach dodany do np. leków z grupy SSRI może nawet wpływać na zmniejszenie dysfunkcji seksualnych. 

Należy zachować szczególną ostrożność u osób z niewydolnością wątroby, gdyż trazodon jest silnie metabolizowany w wątrobie i może być hepatotoksyczny. W przypadku wystąpienia żółtaczki należy natychmiast przerwać leczenie. 

Nie należy stosować trazodonu u dzieci poniżej 18 roku życia, u osób po ostrym zawale mięśnia sercowego oraz u pacjentów pod wpływem alkoholu lub leków nasennych.

Należy zachować ostrożność stosując trazodon u osób w ciąży. Jeśli stosowany jest on aż do porodu, należy obserwować noworodka pod kątem wystąpienia objawów odstawienia. Karmienie piersią nie jest przeciwwskazane, jednak najlepiej skonsultować się z lekarzem aby określić korzyści z karmienia piersią i leczenia trazodonem.

Trazodon - interakcje

Interakcje z trazodonem:

 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), fluoksetyna, inhibitory MAO - ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
 • karbamazepina - zmniejsza stężenie trazodonu
 • leki wydłużające odstęp QT - ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca

Wahania nastroju - to tylko zły dzień czy już depresja?

Pytanie 1 z 4
Czy często pojawiają się u ciebie nagłe wahania - raz dobry humor, raz wyraźny spadek nastroju?