Amiodaron - skład, dawkowanie, skutki uboczne

2021-09-21 16:08

Amiodaron to organiczny związek chemiczny. Należy do III grupy leków antyarytmicznych (pochodna benzofuranu bogata w jod). Lek został zsyntetyzowany w 1961 r. w belgijskiej firmie farmaceutycznej Labaz Group, jako wynik poszukiwań nowych leków przeciwko dusznicy bolesnej. Lek można zakupić na receptę w postaci roztworu do wstrzykiwań oraz tabletek powlekanych.

Amiodaron
Autor: Getty Images

Spis treści

 1. Skład amiodaronu
 2. Działanie amiodaronu
 3. Zastosowanie amiodaronu
 4. Wskazania do stosowania amiodaronu
 5. Przeciwwskazania do stosowania amiodaronu
 6. Dawkowanie amiodaronu
 7. Środki ostrożności
 8. Działania niepożądane amiodaronu
 9. Interakcja z innymi lekami oraz chorobami
 10. Ciąża oraz karmienie piersią
 11. Przechowywanie leku

Skład amiodaronu

Tabletka ( 200 mg) zawiera:

 • substancje czynną: amiodaron chlorowodorku (Amiodaroni hydrochloridum);
 • substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna 200 mesh, magnezu stearynian, powidon K90 F, krzemionka koloidalna bezwodna.

Działanie amiodaronu

Lek wykazuje wielokierunkowe działanie na układ krążenia. Przede wszystkim zmniejsza wpływ jonów potasu z komórek, wydłuża trzecią fazę potencjału czynnościowego (repolaryzacji), przyczynia się do obniżenia automatyzmu węzła zatokowego (fizjologiczny rozrusznik serca).

Zwalnia przewodzenie na poziomie węzła zatokowo-przedsionkowego, przedsionków oraz węzła przedsionkowo-komorowego bez wywierania wpływu na przewodzenie śródkomorowe.

Ponadto powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, odciąża jednocześnie pracę mięśnia sercowego oraz blokuje receptory α- i β- adrenergiczne.

Poradnik Zdrowie: składniki mineralne niezbędne do prawidłowej pracy serca

Zastosowanie amiodaronu

Amiodaron znalazł zastosowanie w utrzymaniu prawidłowego bicia serca u osób z zagrażającym życiu zaburzeniem rytmu serca komór (dolnych komór serca, które umożliwiają odpływ krwi z serca).

Wskazania do stosowania amiodaronu

Zaleca się stosowanie leku w:

Przeciwwskazania do stosowania amiodaronu

Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia na amiodaron oraz na jakikolwiek moduł wymieniany w składzie leku. Przeciwskazaniem do stosowania leku jest:

 • choroby tarczycy,
 • bradykardia zatokowa,
 • blok zatokowo-przedsionkowy,
 • zespół chorego węzła zatokowego,
 • z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem (ryzyko zahamowania czynności węzła),
 • blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem.

Dawkowanie amiodaronu

Lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według konkretnych wytycznych oraz zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania amiodaronu zaleca się wykonanie badań EKG, sprawdzenie stężenia hormonu TSH oraz stężenia potasu w surowicy.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z:

 • zaburzeniami czynności serca,
 • zaburzeniami czynności tarczycy,
 • zaburzeniami układu oddechowego,
 • zaburzeniami czynności wątroby,
 • zaburzeniami nerwowo-mięśniowym
 • i lub problemami ze wzrokiem.

Działania niepożądane amiodaronu

Amiodaron może powodować przede wszystkim:

 • nudności,
 • nadwrażliwość na światło,
 • zaburzenia smaku,
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi,
 • wymioty,
 • zaburzenia widzenia
 • oraz szare zabarwienie skóry.

Interakcja z innymi lekami oraz chorobami

W celu uniknięcia niepożądanych dolegliwości należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach stosowanych aktualnie lub w ostatnim czasie, a także o lekach, które pacjent zamierza stosować.

Należy również poinformować lekarza o obecnym stanie zdrowia, o chorobach lub dodatkowych dolegliwościach chorobowych z jakimi się zmagamy.

Ciąża oraz karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku, należy poinformować lekarza o ciąży lub o karmieniu piersią. Przeważnie nie zaleca się stosowania amiodaronu u kobiet w ciąży oraz podczas karmienia piersią.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w odpowiednim miejscu, które jest niewidoczne oraz niedostępne dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu. Nie powinno się stosować leku po upływie terminu ważności znajdującego się na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.