Opieka wytchnieniowa: czym jest i kto może z niej skorzystać?

2019-09-27 15:16

Opieka wytchnieniowa w Polce to stosunkowo nowy termin, będący wciąż niezrealizowanym projektem. Czym jest opieka wytchnieniowa i kto może z niej skorzystać?

Opieka wytchnieniowa: czym jest i kto może z niej skorzytać?
Autor: gettyimages.com Opieka wytchnieniowa miałaby być pomocą dla osób, najczęściej członków rodzin, na co dzień opiekujących się chorymi.

Spis treści

  1. Czym jest opieka wytchnieniowa?
  2. Dla kogo jest przeznaczona opieka wytchnieniowa?
  3. Na czym polega opieka wytchnieniowa?
  4. Czy będą zmiany w zasadach opieki wytchnieniowej?

Opieka wytchnieniowa to termin, który po raz pierwszy pojawił się w Polsce jako jeden z punktów programu "Za Życiem", wprowadzonego przez rząd Beaty Szydło na przełomie 2016 i 2017 roku. W Europie Zachodniej jednak to forma wsparcia szeroko znana i stosowana. Czym jest opieka wytchnieniowa i kto może z niej skorzystać?

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

Dla kogo jest przeznaczona opieka wytchnieniowa?

Ponad milion osób w naszym kraju to osoby wymagające całodobowej opieki. Są to niepełnosprawne dzieci, a także osoby dorosłe, niepełnosprawni umysłowo lub psychicznie oraz obłożnie chorzy, krótko mówiąc - wszystkie osoby niesamodzielne. Obowiązek sprawowania opieki nad takimi osobami spoczywa w całości na rodzinach.

Z uwagi na dobro chorego opiekunowie poświęcają swój czas, często rezygnując z pracy zawodowej, czasami narażając własne zdrowie. Do niedawna opiekunowie chorych, czyli przede wszystkim członkowie rodzin, byli pozbawieni jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.

Czytaj też:

Jak wygląda codzienność opiekunów osób chorych neurologicznie i onkologicznie?

Jak żyć z osobą z chorobą Alzheimera? Porady

Jak wygląda życie z SM z perspektywy opiekuna?

Na czym polega opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie zmienić ten stan, wspomóc rodziny osób zależnych. W praktyce ma to polegać na tym, że wyznaczone przez powiat placówki mogą czasowo przejąć opiekę nad chorym w formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych. W tym czasie opiekun mógłby załatwić swoje sprawy lub zwyczajnie odpocząć.

Zapisy rządowej uchwały przewidują, że jeśli w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 1200 zł miesięcznie, to taka rodzina może skorzystać z tej formy wsparcia. Wymiar tej opieki jest niestety dość ograniczony. To zaledwie 120 godzin w skali roku. Przeliczając to na doby – bo przecież duża część chorych wymaga opieki całodobowej, łatwo dojść do wniosku, że opiekunowie chorych mogą liczyć na pomoc samorządu lokalnego przez zaledwie kilka dni w roku.

Czytaj też:

Opieka nad obłożnie chorym - właściwe odżywianie

Opieka nad obłożnie chorym - wsparcie psychiczne chorego

Opieka nad obłożnie chorym - codzienna toaleta

Czy będą zmiany w zasadach opieki wytchnieniowej?

Głównym problemem pozostaje fakt, że napisane na papierze prawo praktycznie nie zostało wprowadzone w życie. Mimo że w rządowych uchwałach opieka wytchnieniowa powinna być świadczona od lipca 2107 roku, jej zasięg jest ciągle bardzo ograniczony, a rodziny osób niepełnosprawnych ciągle muszą liczyć głównie na siebie.

Środki finansowe, którymi dysponują gminy są bowiem tak ograniczone, że nie są one w stanie wprowadzić przepisów w życie. Niektóre miasta zdołały zorganizować struktury służące tej formie wsparcia, ale są to naprawdę wyjątki.

Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  chce w 2019 roku wprowadzić zmiany dotyczące funkcjonowania opieki wytchnieniowej. Środki na nie pochodzić mają z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Plany zakładają, że opiekę sprawowałyby gminy, nie powiaty, a pomoc ta realizowana byłaby w ramach usług opiekuńczych. Zmienić ma się również kryterium dochodowe, które wzrośnie z 1200 zł na 1285 zł, a opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł skorzystać z opieki całodobowej przez 14 dni w roku.

Zwiększyłaby się również oferta pomocy – oprócz usług opiekuńczych oferowałby również możliwość pozostawienia osoby chorej w placówce stacjonarnej (np. w przypadku, gdy opiekun jest chory lub hospitalizowany).