Bazofile: morfologia, normy. Bazofile poniżej normy

Bazofile (BASO, granulocyty zasadochłonne) należą do leukocytów, czyli białych krwinek, których zadanie polega przede wszystkim na obronie organizmu. Ilość bazofili jest jednym z podstawowych parametrów podawanych w wynikach morfologii krwi, czasem ich wartość oznaczana jest skrótem BASO. Warto dowiedzieć się czym dokładnie są granulocyty zasadochłonne, o czym świadczy ich niski czy wysoki poziom, a także jaka jest funkcja bazofili.

Bazofile, czyli granulocyty zasadochłonne: normy BASO
Autor: thinkstockphotos.com Bazofile (BASO, granulocyty zasadochłonne) to leukocyty, czyli białe krwinki, których zadanie polega w przede wszystkim na obronie organizmu.

Spis treści

  1. Co to są bazofile?
  2. Bazofile - morfologia
  3. Bazofile - normy
  4. Bazofile poniżej normy
  5. Bazofile podwyższone

Co to są bazofile?

Bazofile (BASO, granulocyty zasadochłonne) zostają wyprodukowane, a następnie dojrzewają w szpiku kostnym. Są to okrągłe komórki z segmentowanym jądrem i cytoplazmą pełną ziarnistości, one z kolei zawierają histaminę, heparynę i serotoninę.

W procesie degranulacji, po aktywacji bazofila najczęściej przez immunoglobulinę E, substancje te uwalniane są z komórki.

Histamina rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa ich przepuszczalność i uczestniczy w reakcji nadwrażliwości, czyli alergii, heparyna z kolei zmniejsza krzepliwość krwi. Poza uwalnianiem ziarnistości bazofile mają także zdolność od fagocytozy, czyli pożerania patogenów.

Granulocyty obojętnochłonne po kilku godzinach od przedostania się ze szpiku do krwi, opuszczają naczynia i bytują pod nabłonkami układu pokarmowego i układu oddechowego, gdzie spełniają funkcje podobne, jak w krążeniu, czyli odpowiadają za reakcje uczuleniowe.

Jak przygotować się do badania krwi?

Bazofile - morfologia

Ilość granulocytów zasadochłonnych może się różnić w zależności od:

  • wieku,
  • płci,
  • przebytych chorób,
  • ogólnego stanu zdrowia,
  • wielu innych czynników.

Pojedynczy nieprawidłowy wynik zwykle nie jest powodem do niepokoju, zwłaszcza jeśli odchylenie jest niewielkie.

Bazofile - normy

Fizjologicznie ilość bazofili waha się w zakresie od 0 do 300 komórek na mikrolitr krwi, a odsetkowo stanowią one poniżej 1% leukocytów, wartości też bywają zmienne w niewielkim zakresie w zależności od laboratorium przeprowadzającego badanie.

Bazofile poniżej normy

Niski poziom bazofili zdarza się rzadko i najczęściej nie jest groźny dla zdrowia, tym bardziej, jeśli nie towarzyszą mu żadne dolegliwości a pozostałe wyniki krwi, szczególnie te mówiące o stanie pozostałych grup leukocytów, są prawidłowe.

Parametry oceniające leukocyty to ilość i odsetek granulocytów:

Bazofile niskie

Powodem obniżonej ilości bazofili może być np.:

a także leki:

Bazofile podwyższone

Podwyższone bazofile nazywamy bazofilią i obserwujemy między innymi w:

Bazofile powyżej normy

Bazofile powyżej normy, podobnie jak w przypadku obniżenia ich ilości, zwykle nie są groźne.

Nadmiar granulocytów zasadochłonnych zawsze ocenia się w połączeniu z obecnymi ewentualnymi dolegliwościami i innymi wynikami laboratoryjnymi.

Jeśli ich ilość pozostaje powyżej normy, ale jest to jedyne odchylenie w badaniach, to stan ten nie wymaga dalszego leczenia, a nawet kontrola nie zawsze jest konieczna.

O autorze
Maciej Grymuza
Lek. Maciej Grymuza
Absolwent Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył studia z wynikiem ponad dobrym. Aktualnie jest lekarzem w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz student studiów doktoranckich. Interesuje się szczególnie kardiologią inwazyjną oraz urządzeniami wszczepialnymi (stymulatorami).