lek. Maciej Grymuza - jest absolwentem Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia ukończył z wynikiem ponad dobrym. Aktualnie lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz student studiów doktoranckich. Interesuje się szczególnie kardiologią inwazyjną oraz urządzeniami wszczepialnymi (stymulatorami).

Autor: lek. Maciej Grymuza

Miażdżyca tętnic obwodowych (choroba tętnic obwodowych) to odkładanie się blaszek miażdżycowych w tętnicach innych niż wieńcowe. Jest to więc grupa chorób o wspólnej przyczynie, ale różnorodnych obj…

dodano 14-4-2022

Powiększenie (przerost) lewej komory jest odpowiedzią mięśnia sercowego na jego uszkodzenie lub wymuszoną nadmierną pracę i może wynikać z wielu chorób serca, ale także tarczycy, czy chorób reumatolo…

dodano 10-2-2022

Blaszka miażdżycowa prowadzi do wielu chorób układu sercowo-naczyniowego. Odkładanie się blaszki miażdżycowej prowadzi m. in. do miażdżycy czy choroby niedokrwiennej serca. Blaszką miażdżycową nazywa…

dodano 3-2-2022

Bradyarytmie to pojęcie opisujące zbyt wolne rytmy serca, a więc i niskie tętno, fachowo mówi się wtedy o bradykardii, czyli częstości uderzeń serca poniżej 60 na minutę. Bradyarytmie nierzadko chara…

dodano 3-2-2022

Choroby endokrynologiczne często uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, a w niektórych przypadkach, jeśli uszkodzenia są gwałtowne i bardzo znaczące, dysfunkcja układu dokrewnego może być nawet zagr…

dodano 3-2-2022

Choroby jelit są częstą przyczyną dolegliwości z przewodu pokarmowego z bólem brzucha na czele. Warto dowiedzieć się jakie inne objawy mogą świadczyć o chorobach jelit oraz jakie są najczęstsze schor…

dodano 28-1-2022

Wydolność oddechowa to skuteczność układu oddechowego w dostarczaniu tlenu do krwi i jej natlenienie. Warto dowiedzieć się od czego zależy wydolność oddechowa, jak możemy ją poprawić oraz jakie badan…

dodano 17-11-2021

Bazofile (BASO, granulocyty zasadochłonne) należą do leukocytów, czyli białych krwinek, których zadanie polega przede wszystkim na obronie organizmu. Ilość bazofili jest jednym z podstawowych paramet…

dodano 23-8-2021

Ciśnienie tętnicze krwi to siła, z jaką ciecz - czyli krew - naciska na ściany naczynia. Wyróżnia się ciśnienie skurczowe i ciśnienie rozkurczowe. Jaka jest między nimi różnica? Ciśnienie skurczowe m…

dodano 21-7-2021

Hipoksja (niedotlenienie organizmu) to stan niedotlenienia tkanek wynikający najczęściej z hipoksemii, czyli niedoboru tlenu we krwi. Jeśli stan ten rozwija się gwałtownie może być zagrożeniem życia.…

dodano 6-7-2020

Wazodylatacja to zjawisko kluczowe w zachowaniu równowagi organizmu, polega ono na rozszerzeniu światła naczyń krwionośnych, szczególnie tętnic. Zachodzi przy udziale różnych substancji – części prod…

dodano 1-4-2020

Tromboliza to metoda leczenia umożliwiająca przywrócenie przepływu krwi, dzięki rozpuszczeniu skrzeplin. W tym celu wykorzystuje się leki podawane dożylnie. Warto dowiedzieć się w jakich przypadkach …

dodano 21-10-2019