lek. Maciej Grymuza - jest absolwentem Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia ukończył z wynikiem ponad dobrym. Aktualnie lekarz w trakcie specjalizacji z kardiologii oraz student studiów doktoranckich. Interesuje się szczególnie kardiologią inwazyjną oraz urządzeniami wszczepialnymi (stymulatorami).

Autor: lek. Maciej Grymuza

Wydolność oddechowa to skuteczność układu oddechowego w dostarczaniu tlenu do krwi i jej natlenienie. Warto dowiedzieć się od czego zależy wydolność oddechowa, jak możemy ją poprawić oraz jakie bad...

dodano 4-1-2019

Choroby endokrynologiczne często uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, a w niektórych przypadkach, jeśli uszkodzenia są gwałtowne i bardzo znaczące, dysfunkcja układu dokrewnego może być nawet za...

dodano 20-2-2019

Miażdżyca tętnic obwodowych (choroba tętnic obwodowych) to odkładanie się blaszek miażdżycowych w tętnicach innych niż wieńcowe. Jest to więc grupa chorób o wspólnej przyczynie, ale różnorodnych o...

dodano 29-10-2019

Bazofile (BASO, granulocyty zasadochłonne) należą do leukocytów, czyli białych krwinek, których zadanie polega przede wszystkim na obronie organizmu. Ilość bazofili jest jednym z podstawowych param...

dodano 20-5-2020

Triada Becka to zespół objawów obserwowany w tamponadzie serca. Jakie objawy zaliczamy do triady Becka? Jakie są przyczyny ich pojawienia się?

dodano 8-4-2019

Kiła sercowo-naczyniowa to kiła późna, którą można stwierdzić dopiero po 10-30 latach od zakażenia. Zwykle rozpoznaje się ją u osób około 50. roku życia. Kiła sercowo-naczyniowa występuje rzadko, a...

dodano 6-12-2017

Ciężka hipertriglicerydemia to bardzo nasilona postać hipertriglicerydemii - jednej z dyslipidemii. Jakie są przyczyny i objawy ciężkiej hipertriglicerydemii? Na jakie powikłania narażeni są pacje...

dodano 3-4-2019

Wazodylatacja to zjawisko kluczowe w zachowaniu równowagi organizmu, polega ono na rozszerzeniu światła naczyń krwionośnych, szczególnie tętnic. Zachodzi przy udziale różnych substancji – części pr...

dodano 1-4-2020

Hipoksja (niedotlenienie organizmu) to stan niedotlenienia tkanek wynikający najczęściej z hipoksemii, czyli niedoboru tlenu we krwi. Jeśli stan ten rozwija się gwałtownie może być zagrożeniem życi...

dodano 6-7-2020

Choroby jelit są częstą przyczyną dolegliwości z przewodu pokarmowego z bólem brzucha na czele. Warto dowiedzieć się jakie inne objawy mogą świadczyć o chorobach jelit oraz jakie są najczęstsze sch...

dodano 29-5-2018

Powiększenie (przerost) lewej komory jest odpowiedzią mięśnia sercowego na jego uszkodzenie lub wymuszoną nadmierną pracę i może wynikać z wielu chorób serca, ale także tarczycy, czy chorób reumato...

dodano 5-4-2019

Ciśnienie tętnicze krwi to siła, z jaką ciecz - czyli krew - naciska na ściany naczynia. Wyróżnia się ciśnienie skurczowe i ciśnienie rozkurczowe. Jaka jest między nimi różnica? Ciśnienie skurczowe...

dodano 28-8-2017