zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości polegają na obecności niekorzystnych i utrwalonych cech charakterologicznych, wzorców zachowania, funkcjonowania i relacji z innymi. Cechy te są źródłem cierpienia i trudności...

dodano 18-6-2008

Schizoidalne zaburzenia osobowości to typ osobowości cechujący się introwertyzmem. Osoba ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości sam izoluje się od społeczeństwa, jest zdystansowana emocjonalnie wo...

dodano 10-7-2014

Zaburzenia osobowości nie są proste w diagnozowaniu – m.in. dlatego, że kryteria rozpoznawania poszczególnych zaburzeń osobowości są tak rozbudowane, że ciężkie bywa odróżnienie normy w zachowaniu ...

dodano 13-12-2016

Charakteropatia może objawiać się nagłą zmiana charakteru bliskiego człowieka – pojawieniem się u niego tendencji do kłamstw, znacznej drażliwości czy chwiejności emocjonalnej. Problem ten spowodow...

dodano 18-7-2017

Osobowość paranoiczna (paranoiczne zaburzenie osobowości) związana jest przede wszystkim ze znaczną podejrzliwością wobec innych ludzi oraz z przekonaniem, że wszyscy z otoczenia chcą wyrządzić pac...

dodano 9-10-2018

Do zaburzeń psychicznych zaliczanych jest szereg rozmaitych problemów. Wśród nich wymienia się zarówno depresję, jak i spotykane u dzieci całościowe zaburzenia rozwoju czy typowe dla osób starszych...

dodano 9-8-2017

Osobowość można zdefiniować na wiele różnych sposobów – jedną z popularniejszych definicji jest ta, gdzie osobowość traktowana jest jako wzorzec różnych cech psychicznych: myślenia, zachowania i od...

dodano 28-2-2018

Przyczyną myśli samobójczych może być depresja, alkoholowy zespół abstynencyjny lub zaburzenia osobowości. Myśli samobójcze, np. „lepiej żeby mnie już nie było", "moje życie nie ma sensu", to myśli...

dodano 7-9-2016

Nie wiem, od czego zacząć, pierwszy raz sam się zgłaszam o pomoc, bo zawsze się wstydziłem o nią prosić, nawet jak miałem większe problemy. Jestem po dwóch próbach samobójczych. W obydwu przypadkac...

dodano 15-11-2016

Osobowość anankastyczna zaliczana jest do zaburzeń osobowościowych, w których dominującą cechą jest przesadny perfekcjonizm. Ludzie z osobowością anankastyczną trudno odnajdują się w nieidealnej rz...

dodano 28-12-2016

Na leczenie zaburzeń osobowości składają się przede wszystkim psychoterapia oraz farmakoterapia. Mogą być wspomagane treningami umiejętności społecznych i radzenia sobie z niezdrowymi emocjami. Efe...

dodano 14-1-2016

Trwałe zmiany osobowości mogą być wynikiem traumatycznego długotrwałego stresu lub pojedynczej sytuacji. Zmiany, które wówczas zachodzą w osobowości, nie biorą się z mechanicznego uszkodzenia czy c...

dodano 6-6-2019