Recepty

Mamba, Storm, Cobra – pod takimi kryptonimami Interpol prowadzi międzynarodowe operacje zwalczające proceder fałszowania leków. Interes jest niezwykle dochodowy, a zyski z niego porównywalne z tymi osiąganymi z handlu narkotykami czy bronią. Ten problem dotyczy także Polski...
Nagle okazało się, że zabrakło ci ważnego leku, który stale przyjmujesz? Co robić, kiedy nie masz recepty, a twój lekarz jest akurat nieosiągalny? Nie ma dramatu! Wtedy z pomocą może przyjść kierownik apteki, który wystawi receptę farmaceutyczną.
Zgodnie z obowiązującą ustawą aptekarz musi poinformować o tańszym zamienniku leku. Na recepcie lekarz może zaznaczyć, czy przepisanego przez niego lekarstwa pod żadnym pozorem nie powinno się zamieniać. Jeśli farmaceuta nie ma takiej informacji, powinien informować o lekarstwach alternatywnych.
Tak, lekarz może odmówić wypisania środków antykoncepcyjnych lub wczesnoporonnych pacjentowi, jeśli jest to działanie niezgodne z jego sumieniem czy wyznaniem. Lekarz ma obowiązek wskazać jednocześnie realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
Wzór recepty określony jest przez ustawodawcę. W teorii wszyscy lekarze wiedzą, jak prawidłowo wypełnić receptę, w praktyce zdarza się, że pacjent nie może wykupić leku, bo recepta jest źle wystawiona. Jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona recepta? Jakie dane powinny się na niej znaleźć? 
Od 1 stycznia 2012 zgodnie z nową ustawą refundacyjną na apteki zostaje nałożony obowiązek wydania na prośbę pacjenta tańszego odpowiednika leku refundowanego, który lekarz przepisał na recepcie (jeśli taki istnieje). Ponadto apteki zostają zobowiązane informować kupujących o możliwości dokonania takiej zamiany.
Resort zdrowia opublikował rozporządzenie określające sposób i tryb wystawiania recept lekarskich. Po wejściu w życie nowej Ustawy Refundacyjnej, czyli po 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z rozporządzeniem będą obowiązywały nowe wzory recept.
Rząd podjął próbę złagodzenia sporu o recepty między lekarzami. Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby pacjenci będąc u lekarza składali oświadczenie, że są ubezpieczeni. Medycy solidarnie informują, że od stycznia nie będą na receptach zamieszczać informacji, czy pacjent ma prawo do ubezpieczenia, a tym samym kupowania refundowanych leków.
Czy wiesz, że rozliczając PIT osoba niepełnosprawna może odliczyć koszty zakupu suplementów diety? Osoba taka, korzystająca z ulgi rehabilitacyjnej, otrzymuje ulgę podatkową i odlicza wydatki na leki np. pomagające w odchudzaniu.
W ostatnim czasie głośno jest o realizowaniu w Polsce recept wystawionych za granicą i odwrotnie. Problem ten reguluje najnowsza dyrektywa o swobodnym wyborze kraju i miejsca leczenia przez pacjentów z krajów Unii Europejskiej. Wprowadza to zasadę wzajemnego uznawania recept przez kraje Unii, reguluje sposób nabywania leków refundowanych.
Na nowej liście leków refundowanych, która wchodzi w życie od 2012 roku, pojawiły się preparaty, stosowane w chorobach przewlekłych, które staniały co najmniej o złotówkę - niektóre leki staniały nawet o połowę ceny. Poniżej pełna lista leków z cenami sprzed i po refundacji.
Poprawnie wypełniona recepta, zgodnie z zapisami nowej ustawy refundacyjnej, warunkuje jej realizację. Źle wystawiona sprawia, że farmaceuta w aptece nie wyda ci refundowanego leku i będziesz zmuszona wrócić do lekarza, by ten wystawił nową, poprawnie wypełnioną. Jak powinna wyglądać idealna, perfekcyjnie wypełniona recepta?