Prawidłowo wypełniona recepta warunkuje zakup refundowanego leku

2011-11-29 8:06

Poprawnie wypełniona recepta, zgodnie z zapisami nowej ustawy refundacyjnej, warunkuje jej realizację. Źle wystawiona sprawia, że farmaceuta w aptece nie wyda ci refundowanego leku i będziesz zmuszona wrócić do lekarza, by ten wystawił nową, poprawnie wypełnioną. Jak powinna wyglądać idealna, perfekcyjnie wypełniona recepta?

Prawidłowo wypełniona recepta warunkuje zakup refundowanego leku
Autor: thinkstockphotos.com

Od stycznia 2012 będą obowiązywały nowe wzory recept, na drukach których będzie nowa rubryka przeznaczona na dane o odpłatności za lek refundowany.
Dla leków wydawanych bezpłatnie lekarz wypisze na dokumencie oznaczenie B, dla wydawanych za odpłatnością ryczałtową – R.
Na recepcie muszą też być zawarte następujące dane:

  • adres pacjenta (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu i numer lokalu)
  • PESEL pacjenta
  • identyfikator oddziału NFZ właściwego dla jego miejsca zamieszkania
  • data wystawienia i realizacji recepty oraz dane osoby wystawiającej dokument (własnoręczny podpis i pieczątka)

Ponadto recepta musi być czytelna i pozbawiona literówek oraz błędów ortograficznych.
Przepisy określają również wielkość blankietu recepty: szerokość 9 – 11 cm, długość 20 – 21,5 cm. Stare druki mogą funkcjonować w obiegu do czerwca 2012 r.

Ważne

Prawidłowe wypisanie recepty przez lekarza jest niezwykle ważne dla pacjenta, który uniknie ponownej wizyty w celu korekty recepty. Poprawna recepta to także ułatwienie pracy farmaceutów, którym błędnie wypisane recepty kwestionują inspektorzy Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.