leki refundowane

Resort zdrowia opublikował rozporządzenie określające sposób i tryb wystawiania recept lekarskich. Po wejściu w życie nowej Ustawy Refundacyjnej, czyli po 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z rozporz...

dodano 18-12-2011

Według przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, ustawa refundacyjna w proponowanym brzmieniu spowoduje wzrost kosztów ich działalności, co w efekcie paradoksalnie przełoży się na... wzrost cen l...

dodano 28-11-2011

Nowa lista leków refundowanych obowiązuje od 1 listopada 2015 roku. Znalazło się na niej kilkadziesiąt nowych preparatów, w tym m.in. nowoczesne leki stosowane w terapii WZW C. Dobra wiadomość takż...

dodano 29-6-2015

Rząd podjął próbę złagodzenia sporu o recepty między lekarzami. Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby pacjenci będąc u lekarza składali oświadczenie, że są ubezpieczeni. Medycy solidarnie informują...

dodano 15-12-2011

Na nowej liście leków refundowanych, która wchodzi w życie od 2012 roku, pojawiły się preparaty, stosowane w chorobach przewlekłych, które staniały co najmniej o złotówkę - niektóre leki staniały n...

dodano 1-12-2011

Od 1 stycznia 2012 zgodnie z nową ustawą refundacyjną na apteki zostaje nałożony obowiązek wydania na prośbę pacjenta tańszego odpowiednika leku refundowanego, który lekarz przepisał na recepcie ...

dodano 29-12-2011

Poprawnie wypełniona recepta, zgodnie z zapisami nowej ustawy refundacyjnej, warunkuje jej realizację. Źle wystawiona sprawia, że farmaceuta w aptece nie wyda ci refundowanego leku i będziesz zmusz...

dodano 29-11-2011

Wszystko o receptach i ich realizacji

dodano 10-5-2007

W ostatnim czasie głośno jest o realizowaniu w Polsce recept wystawionych za granicą i odwrotnie. Problem ten reguluje najnowsza dyrektywa o swobodnym wyborze kraju i miejsca leczenia przez pacjent...

dodano 8-12-2011

Od chwili, gdy w życie weszła ustawa refundacyjna do 2014 roku NFZ zaoszczędził prawie 3 miliardy złotych na obniżce cen leków, dokonanej przez producentów. Jednak oficjalna niższa cena wielu prepa...

dodano 27-4-2015

Ustawa refundacyjna określa, które leki będą refundowane, czyli tańsze. Zakłada też, iż 17 proc. wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne będzie musiało być przeznaczane na ref...

dodano 28-11-2011

Kupowanie zamienników leków nie zawsze jest korzystne. Nawet jeśli zamiennik składa się z takich samych substancji, to jego działanie może zależeć od tego, w jaki sposób był produkowany.

dodano 19-4-2013