Recepty

Recepta to pisemne polecenie lekarza (także dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki lub położnej) skierowane do osoby chorej oraz do farmaceuty, które zawiera wytyczne dotyczące przebiegu leczenia. Recepty na ogół wypisuje się w języku polskim, rzadziej po łacinie. Obecnie recepty występują również w formie elektronicznej i scentralizowanej, dostępnej z poziomu portalu pacjenta. Dzięki temu chory, ale też apteka lub przychodnia mają wgląd w historię leczenia.

Hospicjum domowe - na czym polega? To pomoc w opiece nad nieuleczalnie chorym pacjentem w jego własnym domu. Kto może skorzystać z hospicjum domowego, ile kosztuje hospicjum domowe i na czym polega opieka w hospicjum domowym?
E-zwolnienie to zaświadczenie lekarskie w wersji elektronicznej, w skrócie e-ZLA. Może być wystawione w trakcie wizyty u lekarza w gabinecie, wizyty domowej lub podczas usługi telemedycznej. Dowiedz się, co widzi pracodawca w twoim zwolnieniu, jak w praktyce wygląda wystawianie e-ZLA, czym jest PUE ZUS oraz w jakiej sytuacji otrzymasz zwolnienie lekarskie w wersji drukowanej.
E-recepta to to elektroniczny odpowiednik papierowej recepty. Od 8 stycznia 2020 r. lekarze mają obowiązek wystawiania tylko elektronicznych recept. Aby odebrać leki z apteki wystarczy podać czterocyfrowy kod otrzymany SMS-em lub e-mailem albo przedstawić wydruk informacyjny. Recepty papierowe wydawane będą tylko w określonych przypadkach. Nie korzystałeś dotąd z e-recepty? Sprawdź jak to zrobić.
Od 7 września 2019r., na mocy ustawy z 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1590) obowiązują nowe zasady wystawiania i realizowania recept.
Karta seniora to dokument, który może wyrobić każda osoba po 60. roku życia. Kartę seniora uzyskuje się na podstawie złożonego wniosku i postarać się o wyrobienie karty seniora, która daje wiele przywilejów oraz zniżek. Do czego uprawnia ogólnopolska karta seniora i jak oraz gdzie ją wyrobić?
800 190 590 - obecnie numer infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta (BRPP), od 13 listopada 2018 będzie wspólnym numerem i Biura i wszystkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe call center będzie działać pod nazwą Telefonicznej Informacji Pacjenta.
Odpis recepty to dobre rozwiązanie, gdy chcesz od razu wykupić wszystkich leków, które lekarz wypisał na recepcie. Jednak nie wszystkie leki mogą zostać odpisane, a farmaceuta, wystawiając odpis recepty, musi przestrzegać kilku zasad. Jak wygląda odpis recepty i jak z niego korzystać?
Kiedy farmaceuta może odmówić sprzedaży leku? Okazuje się, że sytuacji, w których pracownik apteki może lub wręcz musi odmówić wydania pacjentowi leku, jest całkiem sporo. Dotyczą one nie tylko odmowy sprzedaży środków antykoncepcyjnych przez farmaceutę ze względu na klauzulę sumienia. Sprawdź, kiedy farmaceuta może odmówić wydania leku.
Często zalecenia lekarza uzupełniane są wskazówkami i rekomendacjami farmaceuty w aptece. Tak osiągana jest komplementarność leczenia, która polega na zadbaniu o wszystkie aspekty terapii i działaniu na wszystkie objawy choroby. Dlaczego warto zasięgać rady u farmaceuty?
Każda choroba przewlekła wymaga regularnego przyjmowania leków. Trzeba wiedzieć, jak postępować, by terapia była skuteczna i by miała jak najmniej skutków ubocznych. Jak przyjmować leki w chorobach przewlekłych?
Młodzież odurzająca się lekami kupowanymi w aptece bez recepty to narastający problem. Zmiany prawa mają ograniczyć dostęp nastolatków do takich medykamentów, które mogą być wykorzystywane jak narkotyki. Które substancje aktywne znalazły się na czarnej liście?
Rosnąca liczba aptek sprawiła, że w walce o klienta zaczęły one z sobą konkurować, jednocześnie coraz bardziej oddalając się od swej podstawowej funkcji. Dlatego w roku 2012 wprowadzony został całkowity zakaz reklamy aptek.

Zasady wystawiania i realizacji recept mogą się różnić, w zależności od rodzaju przepisanego preparatu. Najwięcej różnic widać przy lekach z tzw. grupy RPW, czyli psychotropowych i odurzających. Można je wydawać w określonej przez prawo ilości, gwarantującej jedynie kilkadziesiąt dni stosowania, a recepta musi obejmować wyłącznie jeden preparat i nie można go łączyć z innymi lekami na jednym druku.

Termin realizacji recepty również będzie odmienny, w zależności od kategorii leku. Jeżeli na druku oznaczono „Od dnia…”, preparat może być wykupiony jedynie w podanym terminie. Kiedy osoba wystawiająca receptę nie zamieści takiej adnotacji, przyjmuje się, że dla większości preparatów termin realizacji nie może przekroczyć 30 dni. Z kolei antybiotyki do stosowania wewnętrznego lub parenteralnego muszą być wykupione w terminie 7 dni od dni wystawienia recepty. W przypadku leków immunologicznych wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta czas realizacji nie może przekroczyć 120 dni.

Zasady wystawiania recept szczegółowo reguluje ustawa prawo farmaceutyczne, które określa kto, kiedy i w jakim zakresie może wypełnić druk.

Warto pamiętać, że przepisy w wybranych przypadkach dopuszczają do realizacji również recept, które nie posiadają wszystkich danych, są nieczytelne, wypełnione błędnie lub sprzecznie z przepisami.

Aby zrealizować receptę w aptece pacjent nie musi mieć przy sobie druku wystawionego przez lekarza. Równoważny z nim będzie 4-cyfrowy kod wygenerowany przez system, a także potwierdzenie wygenerowania e-recepty okazane np. na ekranie smartfona.