Czy lek można zwrócić do apteki?

2015-08-27 10:20

Zwrot leków i wyrobów medycznych nie jest wcale taki prosty. Robiąc zakupy w aptece, warto mieć świadomość istnienia odrębnych przepisów regulujących kwestię ich ewentualnego zwrotu lub wymiany. Pod tym względem apteka zasadniczo różni się od zwykłego sklepu.

Czy lek można zwrócić?
Autor: Shutterstock Zwrot leków i wyrobów medycznych nie jest wcale taki prosty.

Spis treści

  1. Najważniejsze jest bezpieczeństwo
  2. Czasem liczy się dobra wola
  3. Zobacz, na czym polega opieka farmaceutyczna

Zwrot leku lub wyrobu medycznego pacjenci najczęściej tłumaczą zmianą terapii, szybszym wyzdrowienie albo zwykłym nieporozumieniem. Niestety, nie jest to takie proste. Pacjent ma prawo oddać zakupiony w aptece produkt leczniczy lub wyrób medyczny, domagając się zwrotu pieniędzy, jedynie w dwóch przypadkach – z powodu wady jakościowej danego artykułu lub jego niewłaściwego wydania. W każdej innej sytuacji farmaceuta nie może uznać reklamacji.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Ograniczenie prawa zwrotu leków i wyrobów medycznych do apteki wynika przede wszystkim z kwestii bezpieczeństwa, bowiem uniemożliwia ono wprowadzanie do ponownego obiegu preparatów zwróconych przez pacjentów.

System dystrybucji leków i ich droga od producenta do apteki i pacjenta podlegają ścisłej kontroli. Źródło pochodzenia takiego produktu jest udokumentowane, a warunki przechowywania i transportu stale monitorowane. To gwarantuje ich bezpieczeństwo i możliwość błyskawicznego interweniowania w sytuacji nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu pacjentów. Dzięki temu systemowi pacjent kupujący lek w aptece nie musi się martwić o jego jakość i bezpieczeństwo. Przyjęcie zwrotu leku od pacjenta i jego ponowne wprowadzenie do obrotu przez aptekę uniemożliwia tę kontrolę i sprawia, że farmaceuta nie jest w stanie zagwarantować jego jakości. Nie wiadomo bowiem, w jakich warunkach lek był przechowywany przez pacjenta (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie). Dlatego ponownie odsprzedany lek może stanowić ryzyko dla życia lub zdrowia kolejnego nabywcy i jest zabroniony przez prawo farmaceutyczne. Temu właśnie służy ograniczenie prawa zwrotu leków i wyrobów medycznych jedynie do sytuacji, gdy mają one wadę jakościową (uszkodzone opakowanie, przeterminowanie, wygląd budzący wątpliwości co do bezpieczeństwa) lub zostały niewłaściwie wydane (pomyłka pracownika apteki). W takich sytuacjach apteka zwraca produkt do hurtowni w celu jego reklamacji lub utylizuje na swój koszt.

Czasem liczy się dobra wola

Wspomnianym przepisom nie podlegają inne, zakupione w aptece produkty. W przypadku sprzętów medycznych, środków spożywczych, kosmetyków i suplementów diety ich zwrot w aptece zależy jednak wyłącznie od dobrej woli farmaceuty i często jest podyktowany polityką marketingową placówki. Polskie prawo nie przewiduje bowiem możliwości dokonywania zwrotów zakupionych rzeczy lub ich wymiany na inne. Wyjątek stanowią zakupy dokonywane przez internet lub telefon. I tutaj pojawia się drobny paradoks, ponieważ lek lub wyrób medyczny kupiony w aptece internetowej może być zwrócony w ciągu 10 dni od dnia dostawy. W takich sytuacjach przepisy nakazują jednak aptece jego utylizację tak, aby uniemożliwić jego ponownewprowadzenie do obrotu

Ważne

CO MÓWI PRAWO?Art. 96. ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne: 5. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Przepis ust. 5 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece.

miesięcznik "Zdrowie"

Zobacz, na czym polega opieka farmaceutyczna