Recepta farmaceutyczna: kiedy farmaceuta może wystawić receptę?

Nagle okazało się, że zabrakło ci ważnego leku, który stale przyjmujesz? Co robić, kiedy nie masz recepty, a twój lekarz jest akurat nieosiągalny? Nie ma dramatu! Wtedy z pomocą może przyjść kierownik apteki, który wystawi receptę farmaceutyczną.

Recepta farmaceutyczna: kiedy farmaceuta może wystawić receptę?
Autor: Photos.com Recepta farmaceutyczna: kiedy farmaceuta może wystawić receptę?

Spis treści

  1. Co może dla ciebie zrobić farmaceuta?

Takie sytuacje zdarzają się w aptekach codziennie, a sposobem na ich rozwiązanie jest recepta farmaceutyczna. Umożliwia ona kierownikowi apteki wydanie potrzebnego leku bez recepty lekarskiej. Prawo do skorzystania z niego możliwe jest jednak tylko wyjątkowych sytuacjach.

Kiedy farmaceuta może wystawić receptę apteczną?

Zgodnie z przepisami kierownik apteki w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta może wydać bez recepty lekarskiej najmniejsze opakowanie produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę. Nie dotyczy to leków zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursorów (np. efedryna, ergotamina).

Za przypadki nagłego zagrożenia zdrowia lub życia uznaje się sytuacje, w których niezażycie przez pacjenta stale stosowanego przez niego leku może doprowadzić do pogorszenia jego stanu, a nawet zagrozić życiu. Dotyczy to przede wszystkim osób z chorobą przewlekłą (nadciśnienie, astma, cukrzyca), gdy pominięcie choćby jednej dawki leku może wywołać poważne konsekwencje – nagły wzrost ciśnienia, hiperglikemię, atak duszności.

Ważne

Leki na receptę farmaceutyczną nie są refundowane

Recepta farmaceutyczna zostaje w aptece i jest archiwizowana przez pięć kolejnych lat z innymi receptami z pełną odpłatnością, bowiem na wydany w ten sposób lek nie przysługuje refundacja. Oprócz danych osobowych musi ona zawierać nazwę leku, jego dawkę i przyczynę wydania. Uprawnienia do wystawienia recepty farmaceutycznej ma kierownik apteki, a podczas jego nieobecności – pełniący jego obowiązki magister farmacji. Takiego uprawnienia nie ma technik farmaceutyczny.

Kiedy kierownik apteki może odmówić wystawienia recepty aptecznej?

Kierownik apteki bierze pełną odpowiedzialność za wydany bez recepty lek. Jeśli z jakiegoś powodu zaszkodzi on pacjentowi, może ponieść tego konsekwencje zarówno dyscyplinarne, jak i odszkodowawcze. Dlatego recepta farmaceutyczna może być wykorzystana wyłącznie w sytuacji, gdy farmaceuta zna nazwę i dawkę leku oraz jest absolutnie przekonany o potrzebie jego wydania. Ocena sytuacji należy wyłącznie do niego i w przypadku wątpliwości ma prawo odmówić skorzystania z tego uprawnienia.

Wybierając się do apteki, warto więc zabrać z sobą puste opakowanie po leku lub jakikolwiek inny dowód na jego stosowanie (wypis ze szpitala, starą receptę itp.). Najlepiej udać się do apteki, w której dany lek był wcześniej wykupywany. Farmaceuta, znając nr PESEL pacjenta, może sprawdzić historię realizowanych już recept i ocenić wiarygodność.

Co może dla ciebie zrobić farmaceuta?

miesięcznik "Zdrowie"