Czym jest odpis recepty?

2017-06-26 14:35

Odpis recepty to dobre rozwiązanie, gdy chcesz od razu wykupić wszystkich leków, które lekarz wypisał na recepcie. Jednak nie wszystkie leki mogą zostać odpisane, a farmaceuta, wystawiając odpis recepty, musi przestrzegać kilku zasad. Jak wygląda odpis recepty i jak z niego korzystać?

Czym jest odpis recepty?
Autor: Photos.com

Spis treści

  1. Odpis recepty: tylko leki pełnopłatne
  2. Jak długo jest ważny odpis recepty
  3. Gdzie można zrealizować odpis recepty?
  4. Kiedy apteka może odmówić realizacji odpisu recepty?

Odpis recepty, który wystawia aptekarz, to dla części pacjentów dość wygodna forma realizacji recepty, bo mogą od razu kupić tyle opakowań leku, ile aktualnie potrzebują, a resztę w późniejszym terminie. Niestety, procedura wystawiania odpisu wiąże się z wieloma obostrzeniami, które sprawiają, że możliwość skorzystania z niego jest dość ograniczona. Poza tym odpis recepty umożliwia co prawda wykupienie leku w późniejszym terminie, jednak bez zniżki. Dlatego największy sens mają odpisy wystawiane na leki nierefundowane – w ten sposób pacjent nic nie traci.

Odpis recepty: tylko leki pełnopłatne

Farmaceuta może wystawić odpis tylko na leki oznaczone symbolem Rp, nienależących do wykazów III-P, IV-P i II-N. Oznacza to, że pacjent nie otrzyma odpisu na najsilniejsze leki psychotropowe i narkotyczne. Odpis recepty może być wystawiony tylko na leki pełnopłatne - nawet jeżeli na recepcie były leki ze zniżką, to po wystawieniu odpisu refundacja już nie przysługuje. Część aptek w ogóle nie wystawia odpisów w przypadku leków refundowanych.

Jak długo jest ważny odpis recepty

Odpis recepty jest ważny tak długo, jak długo jest ważna oryginalna recepta, tzn. recepta z zapisanym antybiotykiem lub wystawiona w ramach pomocy doraźnej jest ważna tylko 7 dni, dla środków antykoncepcyjnych 90 dni, a dla reszty leków 30 dni. Termin realizacji recepty na leki sprowadzane z zagranicy może sięgać aż 120 dni, a recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie przekracza 90 dni. Termin ważności recepty liczy się od dnia następnego po dacie uwidocznionej na recepcie.

Gdzie można zrealizować odpis recepty?

Odpis recepty można realizować tylko w aptece, w której został wystawiony, bo tam znajduje się recepta, na podstawie której został sporządzony.

Kiedy apteka może odmówić realizacji odpisu recepty?

Farmaceuta ma obowiązek odmówić realizacji odpisu, jeśli został on wydany w innej aptece, minął termin ważności recepty, na podstawie której został odpis wydany, lub odpis został sporządzony nieprawidłowo.

miesięcznik "Zdrowie"
Ważne

Jak wygląda odpis recepty?

Odpis recepty może być wydrukowany przez apteczny system komputerowy albo wypisany ręcznie przez farmaceutę. Zawsze na odpisie muszą się znaleźć dane, które farmaceuta przepisuje z recepty lekarskiej:

  • imię, nazwisko i adres pacjenta;
  • nazwa, dawka, postać i ilość leku, sposób użycia;
  • termin realizacji odpisu i datę jego wystawienia, numer ewidencyjny;
  • dane lekarza wystawiającego receptę, dane farmaceuty wystawiającego odpis i apteki.