Recepta: jak wygląda poprawnie wypisana recepta (wzór)

2014-05-12 15:16

Wystawiana przez lekarza recepta jest niczym czek. Uprawnia do otrzymania leków w aptece i ich refundacji. Jakikolwiek błąd na niej może jednak to prawo odebrać. Które pomyłki może poprawić farmaceuta, a które tylko lekarz? Zobacz, jak wygląda poprawnie wypisana recepta.

Recepta: jak wygląda poprawnie wypisana recepta (wzór)
Autor: thinkstockphotos.com

W polskim ustawodawstwie istnieje rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, które dokładnie precyzuje zasady ich wystawiania i realizowania. Każda recepta jest analizowana przez pracownika apteki pod względem zarówno merytorycznym, jak i formalnym. Następnie trafia do archiwum, gdzie leży 5 lat. W tym czasie NFZ może kontrolować ich poprawność. Jeśli wykryje błąd, aptekarz będzie musiał oddać z własnej kieszeni przyznaną pacjentowi refundację i dodatkowo zapłacić karę określoną w umowie z NFZ. To dlatego farmaceuci tak uważnie sprawdzają każdą receptę przed jej realizacją. Okazuje się bowiem, że błędy na nich zdarzają się bardzo często. Na szczęście część z nich farmaceuta może poprawić. Z innymi, niestety, pacjent musi wrócić do lekarza.

Poprawnie wypisana recepta: PESEL bez błędu

Na każdej recepcie muszą znaleźć się w odpowiednim miejscu dane osoby, dla której zostały przepisane leki (świadczeniobiorcy). Obejmują one imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL. W przypadku dziecka poniżej 18. roku życia powinien być podany w tym miejscu również jego wiek. Jeśli leki przepisywane są dla noworodka, który nie ma jeszcze swego numeru PESEL, lekarz umieszcza numer matki.

Ta część recepty z numerem PESEL jest zdecydowanie najczęstszym problemem, z jakim spotyka się w aptece farmaceuta. Sprawdza go za pomocą aptecznego programu komputerowego. Jeśli jest błędny, realizacja recepty jest blokowana.

Najczęściej to kwestia przestawionych lub brakujących cyfr. Tego typu błąd farmaceuta może poprawić, prosząc pacjenta o jakikolwiek dokument potwierdzający PESEL. Nie może jednak dopisać go w całości, jeśli lekarz tego nie zrobił. Recepta bez PESEL nie może być zrefundowana przez NFZ, a przepisane na niej leki pacjent otrzyma bez zniżek.

miesięcznik "Zdrowie"

Poprawnie wypisana recepta: numer Oddziału NFZ

W okienku „Oddział NFZ” lekarz musi wpisać numer identyfikujący oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest odpowiedzialny za refundacje leków danego pacjenta. Brak liczby w tym miejscu oznacza, że pacjent jest nieubezpieczony i nie może otrzymać leków ze zniżką. Nawet jeśli jest to pomyłka lub niedopatrzenie lekarza, farmaceuta nie ma uprawnień, by ten błąd skorygować.

Inaczej jest w przypadku okienka „Uprawnienia dodatkowe”. W nim lekarz wpisuje symbole dające pacjentowi większą niż normalnie zniżkę na leki. Najczęściej dotyczy to inwalidów wojennych, osób represjonowanych czy zasłużonych honorowych dawców krwi. Jeśli w ich przypadku lekarz zapomni o wpisaniu symbolu posiadanego przez nich uprawnienia dodatkowego, farmaceuta ma możliwość jego uzupełnienia – na podstawie odpowiedniego dokumentu: legitymacji, książeczki, zaświadczenia.

Prawidłowo wypisana recepta: maksymalna ilość leku

Bardzo dużo błędów dotyczy sposobu zapisu leków, jakie ma otrzymać pacjent. Przepis mówi, że na jednej recepcie nie może znaleźć się większa ilość leku refundowanego niż na 90 dni terapii. Farmaceuta za każdym razem wylicza czas, na jaki wystarczą pacjentowi leki, na podstawie dawkowania, które lekarz powinien zaznaczyć w takich przypadkach na recepcie. Jeśli z wyliczeń wynika, że leku wystarczy na dłużej niż 90 dni, pracownik apteki musi zmniejszyć liczbę wydanych opakowań. Istnieją jednak wyjątki.

Pigułek antykoncepcyjnych na jednej recepcie może znaleźć się na 6 miesięcy stosowania. Natomiast jeśli lekiem przepisanym na recepcie jest narkotyk, nie może go być więcej niż na 30 dni stosowania. Poza tym coraz częstszym zjawiskiem są recepty z „odroczonym” czasem realizacji. Wtedy na dole recepty pod „data wystawienia” umieszczana jest też „data realizacji od”.

Na każdej z takich recept może znaleźć się ilość leku potrzebna na 30 dni terapii. Częstym niedopatrzeniem lekarzy jest też brak dawkowania leku na recepcie. W takim przypadku farmaceuta może wydać jedynie jego dwa najmniejsze opakowania. Farmaceuta nie ma możliwości uzupełnienia brakującego dawkowania – ten błąd musi poprawić lekarz wystawiający receptę.

Prawidłowo wypisana recepta: pieczątki, nadruki, naklejki

Wychodząc z gabinetu lekarskiego, warto sprawdzić, czy na recepcie znajdują się wszystkie niezbędne pieczątki. W nagłówku recepty muszą znaleźć się dane świadczeniodawcy (przychodni lub lekarza prowadzącego prywatną praktykę). Mogą one być naniesione za pomocą pieczątki, nadruku lub w postaci naklejki.

Z kolei na samym dole recepty powinny znaleźć się dane osoby, która ją wystawiła (imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu). Także te informacje mogą być naniesione za pomocą pieczątki, nadruku lub naklejki. Ważne jednak, aby w tym miejscu znalazł się też podpis lekarza. Pieczątka lekarza jest również niezbędna w przypadku jakichkolwiek poprawek czynionych na recepcie. Każde skreślenie, pogrubienie czy dopisek muszą być autoryzowane za pomocą osobistej pieczątki lekarza i jego podpisu. W przeciwnym razie farmaceuta ma prawo uznać tego typu ingerencję w treść recepty za fałszerstwo i odmówić jej realizacji.

recepta-jak-wyglada-poprawnie-wypisana-recepta-wzor.JPG
Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl