błąd na recepcie

Wystawiana przez lekarza recepta jest niczym czek. Uprawnia do otrzymania leków w aptece i ich refundacji. Jakikolwiek błąd na niej może jednak to prawo odebrać. Które pomyłki może poprawić farmaceut…

dodano 12-5-2014