E-recepta (elektroniczna recepta) - czym jest? Realizacja e-recepty

2020-01-07 12:25

E-recepta to to elektroniczny odpowiednik papierowej recepty. Od 8 stycznia 2020 r. lekarze mają obowiązek wystawiania tylko elektronicznych recept. Aby odebrać leki z apteki wystarczy podać czterocyfrowy kod otrzymany SMS-em lub e-mailem albo przedstawić wydruk informacyjny. Recepty papierowe wydawane będą tylko w określonych przypadkach. Nie korzystałeś dotąd z e-recepty? Sprawdź jak to zrobić.

E-recepta (elektroniczna recepta) - czym jest? Realizacja e-recepty
Autor: Materiały prasowe/ministerstwo zdrowia

E-recepta to informacje dotyczące leku przepisanego pacjentowi, które są zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta. Elektroniczny zapis jest przekazywany za pomocą systemu od lekarza do farmaceuty, a stamtąd do instytucji, która refunduje dany lek, czyli do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Na elektronicznej karcie pacjenta znajdą się informacje dotyczące lekarza, który wydał dany lek, sposobu dawkowania leku oraz jego ceny.

Od 8 stycznia 2020r. lekarze będą wystawiali tylko recepty elektroniczne. Recepty papierowe będą wypisywane tylko w kilku, bardzo określonych sytuacjach.

Spis treści:

 1. E-recepta (elektroniczna recepta) - realizacja
 2. E-recepta (elektroniczna recepta) - zalety
 3. E-recepta (elektroniczna recepta) - wady

E-recepta (elektroniczna recepta) - realizacja

W jaki sposób można dostać e-receptę od lekarza? Na dwa sposoby:

 1. Lekarz wystawia dla ciebie w systemie e-receptę, a potem: a/ otrzymujesz sms-em 4-cyfrowy kod, który przestawiasz w aptece wraz ze swoim numerem PESEL, lub...b/ otrzymujesz e-receptę e-mailem jako plik PDF - widnieje na nim kod kreskowy, który pokazujesz w aptece.  Uwaga! Aby skorzystać z dwóch powyższych możliwości, musisz wcześniej aktywować Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie: www.pacjent.gov.pl. Aby otrzymać e-receptę sms-em lub e-mailem, w zakładce "Moje konto" podajesz numer telefonu i/lub adres swojej skrzynki e-mailowej.  Aby założyć IKP musisz mieć jednak wpierw założony tzw. Profil Zaufany. Jak to zrobić dowiesz się na www.pz.gov.pl.
 2. Lekarz wystawia dla ciebie tzw. wydruk informacyjny. Lekarz ma obowiązek udostępnić wydruk informacyjny na każde żądanie pacjenta. Na wydruku nie ma ani pieczątki lekarza, ani jego podpisu, a mimo to aptekarz ma obowiązek wydać leki zapisane na wydruku. W tym celu sczytuje elektronicznie dane z wydruku.
E-recepta (elektroniczna recepta) - czym jest? Realizacja e-recepty
Autor: Materiały prasowe/ministerstwo zdrowia

E-recepta (elektroniczna recepta) - zalety

 1. Czytelność - do tej pory często zdarzało się, że farmaceuta odsyłał pacjenta, ponieważ recepta jest niekompletnie wypisana przez lekarza albo miał problemy z odczytem lekarskiego pisma. Dzięki e-receptom takich sytuacji już nie będzie.
 2. Dostępność - nawet jeśli pacjent zgubi wydruk od lekarza, nie ma powodów do zmartwień, ponieważ e-recepta jest w systemie. Będzie też możliwość wykupienia leku w innej aptece, bez konieczności otrzymywania odpisu recepty.
 3. Bezpieczeństwo - e-recepta ogranicza do minimum możliwość wydania nieprawidłowego leku, a informacje o dawkowaniu leku są zawsze dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. 
 4. Wygoda - po pierwsze: e-recepta może być wystawiana także po konsultacji z lekarzem, np. telefonicznej, albo podczas e-wizyty - bez konieczności stawia się pacjenta w gabinecie; a po drugie: pacjent nie musi osobiście chodzić do apteki, aby odebrać leki. Tego obawiali się emeryci i renciści, za których leki odbiera ktoś bliski. Leki z e-recepty będzie mogła odebrać dowolna osoba, pod warunkiem, że posiada numer PESEL pacjenta, na którego przepisano leki.

E-recepta (elektroniczna recepta) - wady

Jakie są realne zagrożenia, że od 8 stycznia 2020r. system e-recept nie będzie działał prawidłowo?

 1. nieumiejętność obsługi systemu przez lekarzy - zwłaszcza starszych (wśród 175 tys. aktywnych zawodowo lekarzy, 42 tys. lekarzy ma już prawa emerytalne), pod koniec 2019r. pojawiły się głosy, że wielu lekarzy - emerytów nie nauczyło się wystawiać e-recept i nie chce wdrażać się w ten system,
 2. nieprzygotowanie przychodni - pod koniec 2019r. do tzw. platformy P1, która służy do wystawiania recept podłączonych było zaledwie 55 proc. placówek służby zdrowia.
Kiedy lekarz może wystawić tradycyjną receptę papierową?
 • w ramach tzw. importu docelowego - polega on na sprowadzaniu z zagranicy produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce, a niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta,
 • dla osób osób o nieustalonej tożsamości,
 • recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
 • recept pro auctore (dla samego lekarza, którzy wystawia receptę) i pro familiae (dla osób bliskich lekarzowi wystawiającemu receptę, czyli dla jego małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa) - decyzja o wyborze recepty - papierowej lub elektronicznej - należeć będzie do osoby wystawiającej,
 • braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy z brakiem dostępu do internetu.

Papierową receptę może także wystawić weterynarz!

E-recepta: co jeszcze warto o niej wiedzieć?
 • jest niezniszczalna - nie można jej zgubić, porwać, ani zaplamić, a jej oryginał jest przechowywany w systemie przez 5 lat,
 • jeśli zawiera jakieś błędy - może poprawić je farmaceuta, lub na jego prośbę lekarz, który wystawił e-receptę,
 • na papierowej recepcie można wypisać maksymalnie 5 leków - na e-recepcie na razie również,
 • lekarz może wystawić pacjentowi dowolną liczbę e-recept,
 • dla chorych przewlekle lekarz może wypisać e-receptę aż na rok - leki, których termin realizacji nie zmienia się to: antybiotyki (w ciągu 8 dni), leki psychotropowe  (30 dni) oraz preparaty immunologiczne (4 miesiące),
 • na e-receptę można wykupić wszystkie tańsze zamienniki pierwotnie przepisanego leku.