Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590

800 190 590 - obecnie numer infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta (BRPP), od 13 listopada 2018 będzie wspólnym numerem i Biura i wszystkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe call center będzie działać pod nazwą Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590
Autor: Getty Images

W Telefonicznej Informacji Pacjenta – 800 190 590 – otrzymasz m.in. informacje:

  • jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne lub kartę EKUZ,
  • jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej,
  • jak zgłosić naruszenie praw pacjenta,
  • jakie formalności należy wypełnić, aby wyjechać do sanatorium,
  • oraz adresy placówek medycznych w okolicy miejsca twojego zamieszkania.

Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólna inicjatywa BRPP i NZF. Call center będzie obsługiwane przez kilkudziesięciu pracowników obu tych instytucji. O tym jak często korzystamy z infolinii, aby uzyskać informacje o dostępie do świadczeń medycznych świadczą liczby. Tylko w 2017 roku infolinie NFZ obsługiwały każdego miesiąca ok. 40 tysięcy połączeń.

Idea call center NFZ i BRPP wykracza poza samo informowanie. Docelowo Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie nie tylko pomagała pacjentom poruszać się po systemie ochrony zdrowia, ale z czasem, na wzór brytyjskiego NHS, pozwoli na uzyskanie prostych porad lekarskich.

Opracowano na podstawie: www.brpp.gov.pl