Recepty: nowe zasady wystawiania i realizowania

2019-09-09 10:30

Od 7 września 2019r., na mocy ustawy z 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1590) obowiązują nowe zasady wystawiania i realizowania recept.

Recepty: nowe zasady wystawiania i realizowania
Autor: Getty Images

Recepty papierowe

Nowa ustawa nie wprowadza zmian jeśli chodzi o realizację recept papierowych. Pacjent nadal będzie miał 30 dni na wykupienie przepisanego na takiej recepcie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia, albo wyrobu medycznego.

Maksymalna ilość produktu leczniczego, którą może jednorazowo przepisać lekarz, lekarz dentysta, felczer albo starszy felczer dla 1 pacjenta to dawki na 360 dni stosowania produktu wyliczone na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Na 1 papierowej recepcie ilość leku nie może przekroczyć ilości koniecznej do zastosowania przez 120 dni. Lekarz może jednocześnie wypisać dla pacjenta 12 recept w postaci papierowej na następujące po sobie okresy stosowania produktu – łącznie na maksymalnie 360 dni. Do tej pory takie recepty można było wystawiać tylko na 3 miesiące.

E-recepty

W przypadku recept elektronicznych, zgodnie z nową ustawą, pacjent może je wykupić przez 365 dni od daty wystawienia. Wyjątkiem są e-recepty na:

  • antybiotyki – termin realizacji max. 7 dni,
  • środki odurzające, substancje psychotropowe oraz preparaty zawierające te środki i substancje – termin realizacji max. 30 dni.

Na e-recepcie, pielęgniarka i położna mogą przepisać jednorazowo dla 1 pacjenta maksymalnie ilość produktu leczniczego na 180 dni stosowania – dawki wyliczone na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Leków przepisanych na cały rok nie można wykupić jednorazowo, ale na maksymalnie 180 dni.

Więcej informacji o receptach,
ich wystawianiu i realizacji w dziale: RECEPTY

Opracowano na podstawie: rynekzdrowia.pl