Jak zrealizować RECEPTĘ wystawioną w Polsce w krajach Unii Europejskiej? Sprawdź gdzie nie zrealizujesz polskiej recepty!

2011-12-08 11:48

W ostatnim czasie głośno jest o realizowaniu w Polsce recept wystawionych za granicą i odwrotnie. Problem ten reguluje najnowsza dyrektywa o swobodnym wyborze kraju i miejsca leczenia przez pacjentów z krajów Unii Europejskiej. Wprowadza to zasadę wzajemnego uznawania recept przez kraje Unii, reguluje sposób nabywania leków refundowanych.

Jak zrealizować RECEPTĘ wystawioną w Polsce w krajach Unii Europejskiej? Sprawdź gdzie nie zrealizujesz polskiej recepty!
Autor: thinkstockphotos.com

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej ludzi mieszka poza granicami Polski, „prawo receptowe” musiało zostać w końcu uregulowane. Dostęp do leków oraz prawo do korzystania z opieki medycznej na terenie kraju, w którym akurat przebywamy, powienien być jasno i rzeczowo określony. Regulacja Unii jest dopełnieniem przepisów określających swobodny przepływ osób i usług w ramach unijnych państw. Zgodnie z nowymi regulacjami, recepty wystawione przez polskich lekarzy będzie można realizować w całej Unii Europejskiej i odwrotnie – recepty wystawione przez lekarzy z innych krajów, pacjenci będą mogli wykupić w Polsce. Warunek jest jeden – dany lek musi być dopuszczony do sprzedaży w kraju zakupu. Obecnie polskich recept nie honorują m.in. Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, Austria czy Włochy. Akceptują je natomiast Grecja, Węgry i Portugalia. Ta sytuacja ulegnie zmianie i będzie podlegała zasadom obowiązującym w całej Unii.

Leki refundowane – za ich zakup zwrot pieniędzy

Choć zmiany te są dla nas bardzo korzystne, należy jednak pamiętać o zasadach refundacji leków. Za lek, który w Polsce jest dofinansowany przez państwo, trzeba w innym kraju zapłacić 100 proc. jego ceny. W wielu przypadkach leki, które w Polsce są refundowane, w innym kraju nie otrzymują dofinansowania. Pacjent będzie więc musiał zapłacić za leki według pełnej stawki obowiązującej w danym państwie, a następnie dostanie zwrot w wysokości gwarantowanej jego ubezpieczeniem w kraju.

Okres przejściowy – czas na przygotowanie się lekarzy do czytelnego wypełniania recept

Do dnia 1 stycznia 2014 roku będzie trwał okres przejściowy, zanim dyrektywa unijna wejdzie na stałe w życie. Do tego czasu wszystkie kraje członkowskie muszą zmienić wewnętrzne przepisy tak, aby uchwalona dyrektywa mogła zacząć funkcjonować bez ograniczeń. Po tym terminie żadne państwo nie będzie mogło ograniczać lub zmieniać zakresu stosowania „receptowej regulacji”. Do wzajemnego uznawania recept muszą przygotować się przede wszystkim lekarze – druki recept będą musiały być tak wypełnione, by każdy farmaceuta w każdym kraju Unii, mógł je odczytać i wydać odpowiedni lek.

recepta.jpg
Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl