Recepty

Recepta to pisemne polecenie lekarza (także dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki lub położnej) skierowane do osoby chorej oraz do farmaceuty, które zawiera wytyczne dotyczące przebiegu leczenia. Recepty na ogół wypisuje się w języku polskim, rzadziej po łacinie. Obecnie recepty występują również w formie elektronicznej i scentralizowanej, dostępnej z poziomu portalu pacjenta. Dzięki temu chory, ale też apteka lub przychodnia mają wgląd w historię leczenia.

Według przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, ustawa refundacyjna w proponowanym brzmieniu spowoduje wzrost kosztów ich działalności, co w efekcie paradoksalnie przełoży się na... wzrost cen leków w aptece.
Wszystko o receptach i ich realizacji

Zasady wystawiania i realizacji recept mogą się różnić, w zależności od rodzaju przepisanego preparatu. Najwięcej różnic widać przy lekach z tzw. grupy RPW, czyli psychotropowych i odurzających. Można je wydawać w określonej przez prawo ilości, gwarantującej jedynie kilkadziesiąt dni stosowania, a recepta musi obejmować wyłącznie jeden preparat i nie można go łączyć z innymi lekami na jednym druku.

Termin realizacji recepty również będzie odmienny, w zależności od kategorii leku. Jeżeli na druku oznaczono „Od dnia…”, preparat może być wykupiony jedynie w podanym terminie. Kiedy osoba wystawiająca receptę nie zamieści takiej adnotacji, przyjmuje się, że dla większości preparatów termin realizacji nie może przekroczyć 30 dni. Z kolei antybiotyki do stosowania wewnętrznego lub parenteralnego muszą być wykupione w terminie 7 dni od dni wystawienia recepty. W przypadku leków immunologicznych wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta czas realizacji nie może przekroczyć 120 dni.

Zasady wystawiania recept szczegółowo reguluje ustawa prawo farmaceutyczne, które określa kto, kiedy i w jakim zakresie może wypełnić druk.

Warto pamiętać, że przepisy w wybranych przypadkach dopuszczają do realizacji również recept, które nie posiadają wszystkich danych, są nieczytelne, wypełnione błędnie lub sprzecznie z przepisami.

Aby zrealizować receptę w aptece pacjent nie musi mieć przy sobie druku wystawionego przez lekarza. Równoważny z nim będzie 4-cyfrowy kod wygenerowany przez system, a także potwierdzenie wygenerowania e-recepty okazane np. na ekranie smartfona.