LEKI REFUNDOWANE - kary dla aptek za brak informacji o tańszym odpowiedniku leku refundowanego

2011-12-29 10:52

Od 1 stycznia 2012 zgodnie z nową ustawą refundacyjną na apteki zostaje nałożony obowiązek wydania na prośbę pacjenta tańszego odpowiednika leku refundowanego, który lekarz przepisał na recepcie (jeśli taki istnieje). Ponadto apteki zostają zobowiązane informować kupujących o możliwości dokonania takiej zamiany.

leki refundowane zamienniki leku
Autor: Photos.com Od 1 stycznia 2012 zgodnie z nową ustawą refundacyjną na apteki zostaje nałożony obowiązek wydania na prośbę pacjenta tańszego odpowiednika leku refundowanego, który lekarz przepisał na recepcie.

Co prawda obowiązek informowania o tańszym zamienniku leku na receptę istniał już wcześniej, ale był on nałożony na aptekę. Teraz obowiązywać będzie farmaceutę wydającego lek.

Informację o tańszym zamienniku musi przekazać pacjentowi farmaceuta osobiście

Dotychczas apteki wywieszały w widocznym miejscu ogłoszenie o tym, że pacjent ma prawo do tańszych zamienników leków, teraz takie informacje farmaceuta ma przekazywać każdemu pacjentowi ustnie. Stanisław Piechula, wiceprezes Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, obawia się, NFZ będzie wysyłał do aptek swoich inspektorów, których zadaniem będzie sprawdzenie, czy każdy pacjent jest informowany przez aptekarza o istniejących zamiennikach leków, które zostały im przepisane.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku NFZ ma prawo ukarać właściciela apteki kwotą 200 zł. Taka kara może być nakładana za każdy przypadek ujawniony i potwierdzony podczas kontroli. Takie postępowanie przewiduje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru tej umowy (Dz.U. nr 271, poz. 1606), które weszło w życie 16 grudnia.

Kolejna pieczątka na recepcie

Aptekarze, aby uniknąć kar za zrealizowanie recepty na drogi lek, rozważają możliwość przystawiania z tyłu recepty pieczątki, z której treści będzie wynikało, że poinformowali pacjenta o dostępności tańszego odpowiednika. NFZ nie wie jeszcze jak w praktyce będzie wyglądało egzekwowanie takich sankcji. Prawnicy ostrzegają, że może to być martwe prawo, bowiem na podstawie dokumentów dostępnych w aptece nie można zweryfikować, czy farmaceuta zaproponował zamianę leku.

Ważne

Prawnicy informują, że wyegzekwowanie kary jest praktycznie niemożliwe, gdyż winę farmaceucie trzeba udowodnić, że nie dopełnił obowiązku, a w tym celu przesłuchać strony i mieć świadków. W tym celu NFZ powinien wysłać swojego inspektora do każdej apteki.