Test psychologiczny MMPI: na czym polega i kiedy się go stosuje?

2019-06-14 14:52

Test MMPI stanowi jeden z popularniejszych dostępnych testów psychologicznych. Wykorzystywany on jest w psychiatrii, ale nie tylko – test ten przeprowadza się również u osób podejrzanych o różne poważne przestępstwa, ale i w trakcie badań oceniających możliwość podjęcia przez pacjenta jakiejś pracy związanej z pewnym ryzykiem. Na czym jednak polega test MMPI i dlaczego jego wykonanie może zajmować nawet… półtorej godziny?

Spis treści:

  1. Test MMPI: zastosowanie
  2. Test MMPI: czas trwania i wykonanie
  3. Test MMPI: skale kliniczne

Test MMPI może brzmieć tajemniczo, ale jego nazwa stanowi skrót od angielskiego terminu Minnesota Multiphasic Personality Inventory, w języku polskim test ten określa się jako Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości.

Jego pierwsza wersja została opracowana przez S. R. Hathawaya i J. C. McKinleya – uczonych z University of Minnesota Press – i opublikowana w latach 40. poprzedniego wieku. Po upływie kilku dekad, a dokładnie w 1989 roku, pojawiła się udoskonalona wersja tego badania, którą określa się jako MMPI-2.

Oba testy wykorzystywane były do diagnozowania psychiki osób dorosłych, w 1992 roku opracowana została jednak badania przeznaczona dla dorastających pacjentów (ją z kolei nazwano MMPI-A). Na tym jednak nadal nie koniec – dość niedawno, bo w 2008 roku, pojawiła się kolejna wersja tego badania, którą z kolei określono mianem MMPI-2-RF.

Test MMPI: zastosowanie

MMPI jest narzędziem wykorzystywanym przede wszystkim przez psychiatrów i psychologów – umożliwia on bowiem dokonanie dokładnej oceny stanu psychicznego badanego. Dzięki różnorodności znajdujących się w MMPI pytań możliwe jest wysunięcie podejrzenia o istnieniu u pacjenta przeróżnych problemów z zakresu psychopatologii: badanie pozwala bowiem wykryć przejawy m.in. objawów depresyjnych, jak i lękowych czy hipochondrycznych. MMPI ma również bardzo duże znaczenie przy rozpoznawaniu zaburzeń osobowości.

Nie tylko jednak specjaliści zajmujący się ściśle stwierdzaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych korzystają z MMPI. Test ten znajduje bowiem zastosowanie również i w sądownictwie – dzięki niemu możliwe jest dokonanie oceny stanu psychicznego osób, które popełniły jakieś poważniejsze przestępstwa.

Zdarza się – choć niekoniecznie w Polsce – że Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości znajduje zastosowanie w badaniach psychologicznych osób, które przebywają kwalifikację do pełnienia zawodu związanego z jakimś podwyższonym ryzykiem (jako przykładową pracę tego rodzaju można podać pilotowanie samolotu).

Test MMPI: czas trwania i wykonanie

Badanie cieszy się dużym zainteresowaniem specjalistów z tego powodu, że jego wyniki są dość szczegółowe. Nie ma jednak nic za darmo – uzyskanie dużej ilości informacji możliwe jest w tym przypadku przede wszystkim dzięki temu, że w MMPI zawartych jest wyjątkowo dużo pytań. W MMPI-2 jest ich dokładnie 567, z kolei w MMPI-2-RF znajduje się nieco mniej, bo 338 pytań.

Na pytania możliwe są trzy odpowiedzi: "prawda", "fałsz" i "nie wiem". Zwykle czas wykonania podstawowej wersji testu, MMPI-2, sięga 60-90 minut, wersję z 2008 roku, czyli MMPI-2-RF, wykonuje się z kolei zazwyczaj w ciągu 40-50 minut.

Test MMPI: skale kliniczne

Podstawową częścią Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości są skale kliniczne, oceniające przejawy nieprawidłowości funkcjonowania ludzkiej psychiki w 10 różnych obszarach. Są nimi:

 • skala 1hipochondria (Hs): dzięki niej możliwe jest dokonanie oceny tego, czy u pacjenta pojawiają się niewyjaśnionego pochodzenia dolegliwości somatyczne i przejawy hipochondrii;
 • skala 2depresja (D): skupia się ona wokół istnienia u badanego ewentualnych przejawów zaburzeń depresyjnych, takich jak ogólne niezadowolenie z życia, złe samopoczucie czy brak nadziei na lepszą przyszłość;
 • skala 3histeria (Hy): skala, która pozwala ocenić przejawy zachowań konwersyjnych, tzn. przekuwania doświadczanych trudności emocjonalnych w różne objawy somatyczne i nietypowe zachowania;
 • skala 4psychopatia (Pd): jej zadaniem jest ocenienie, czy badany prezentuje przejawy izolowania się od otoczenia, ignorowania autorytetów oraz bagatelizowania norm społecznych i uczuć innych ludzi;
 • skala 5męskość/kobiecość (Mf): sprawdzane w jej przypadku jest to, czy mężczyzna przejawia cechy stereotypowo uznawane za kobiece i odwrotnie;
 • skala 6 – paranoja (Pa): ocenia ona istnienie u pacjenta poddawanego MMPI takich cech, jak nadmierna podejrzliwość czy tendencja do osądzania innych ludzi o celowe wyrządzanie badanemu krzywdy;
 • skala 7 – psychastenia (Pt): skala kliniczna, która umożliwia wychwycenie takich nieprawidłowości, jak nadmierny samokrytycyzm czy przejawianie przez pacjenta jakichś nie do końca racjonalnych lęków;
 • skala 8 – schizofrenia (Sc): dzięki niej możliwe jest wysunięcie wniosków o istnieniu takich zaburzeń, jak silna alienacja, zaburzenia myślenia, trudności z kontrolowaniem swoich zachowań oraz braku poważniejszych zainteresowań;
 • skala 9 – hipomania (Ma): skupiona wokół takich nieprawidłowości, jak wzmożony nastrój, zwiększona aktywność czy zawyżone poczucie własnej wartości;
 • skala 0 – introwersja społeczna (Si): element MMPI pozwalający ocenić, czy pacjent przejawia cechy introwertyka, czy może jednak ekstrawertyka.

Test MMPI: kontrolne i inne skale

Biorąc pod uwagę obecną w MMPI ilość pytań, jak i złożoność związanych z nim skal, zapewne doskonale już widać, że jest to dość skomplikowane narzędzie diagnostyczne. To jednak jeszcze nie wszystko – do uzyskania pełnego wyniku testu wykorzystywane są również i skale kontrolne.

Ich zastosowanie pozwala stwierdzić, w jakim stopniu uzyskany wynik badania jest rzeczywiście miarodajny (z wykorzystaniem skal kontrolnych można chociażby oszacować, czy badany podawał odpowiedzi zgodne z rzeczywistością). Tutaj pod uwagę bierze się to, na ile pytań pacjent w ogóle nie odpowiedział, jak i analizuje się wynik testu z wykorzystaniem skali kłamstwa (czyli w jakim stopniu pacjent mógł mijać się z prawdą) czy skali nastawień obronnych (która informuje o tym, czy pacjent mógł podjąć się próby pokazania siebie lepszym, niż jest w rzeczywistości).

Wynik testu MMPI jest zwykle poszerzony jednak o inne jeszcze skale. Wspomnieć tutaj warto chociażby o wskaźnikach Goldberga, dzięki którym możliwe jest stwierdzenie, czy pacjent w ogóle doświadcza jakichś zaburzeń psychicznych, a jeżeli tak, to czy są nimi zaburzenia osobowości, czy też może jednak psychoza. Używane są również i inne jeszcze od powyżej wspomnianych skale, wśród których warto wymienić np. skalę lęku, skalę problemów rodzinnych, skalę kontroli patologii czy skalę jawnej wrogości.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

Czytaj e-wydanie! Z kodem rabatowym: "wiosna" tylko 2,50 zł za 96 stron porad o zdrowiu! Dodatkowo otrzymasz dostęp do numerów archiwalnych. W nr 4/2020 „Zdrowia m.in.: poradnik alergika, choroby zakaźne pod lupą, „młody” zawał serca, mity o recyklingu.

Dowiedz się więcej
Miesięcznik Zdrowie 4/2020
KOMENTARZE
JadziaMadzia
|

Test strasznie długo się robi. Wykonywałam dla koleżanki, która studiuje psychologię. Chyba trzeba podobny test wykonać idąc do policji.