Zaburzenia świadomości (ilościowe i jakościowe) - rodzaje i objawy

lek. Tomasz Nęcki

W wyniku zaburzeń świadomości występują problemy z odbiorem otaczającego świata i własnej osoby. Wyróżnia się kilka typów zaburzeń świadomości, mimo różnic w symptomatologii każde z nich powinno zostać dokładnie zdiagnozowane – przyczyną jego wystąpienia może być nawet zagrażająca życiu choroba.

Najnowsze artykuły