Zapalenia oskrzelików - rodzaje, objawy, leczenie

2020-02-01 8:35

Zapalenia oskrzelików to choroby bardzo częste - towarzyszą chorobom płuc lub oskrzeli, albo są oddzielnym schorzeniem. Jakie wyróżniamy objawy zapalenia oskrzelików i jak przebiega leczenie?

Zapalenia oskrzelików - rodzaje, objawy, leczenie
Autor: Getty Images Zapalenia oskrzelików - rodzaje, objawy, leczenie

Spis treści

 1. Zapalenia oskrzelików - zarostowe zapalenie oskrzelików
 2. Zapalenia oskrzelików - ostre zapalenie oskrzelików
 3. Zapalenia oskrzelików - rozlane zapalenie oskrzelików
 4. Zapalenia oskrzelików - zapalenie oskrzelików oddechowych
 5. Zapalenie oskrzelików spowodowane narażeniem na pyły mineralne
 6. Zapalenia oskrzelików - grudkowe zapalenie oskrzelików

Zapalenia oskrzelików występują bardzo często, ale niekoniecznie manifestują się jakimikolwiek objawami. Towarzyszą chorobom śródmiąższowych płuc, chorobom oskrzeli lub mukowiscydozie, ale mogą też być podstawową patologią.

Zapalenia oskrzelików można podzielić na:

 • zarostowe zapalenia oskrzelików,
 • ostre zapalenia oskrzelików,
 • rozlane zapalenia oskrzelików,
 • zapalenia oskrzelików wywołane substancjami dostającymi się bezpośrednio do płuc na przykład pyłami mineralnymi, tytoniem, dwutlenkiem azotu, dwutlenkiem siarki lub treścią żołądkową w wyniku zachłyśnięcia,
 • zapalenia oskrzelików zależne od przyjmowania substancji toksycznych takich jak penicylamina lub złoto.

W zależności od rodzaju zapalenia występują inne objawy, inny jest także przebieg leczenia oraz objawy.

Zapalenia oskrzelików - zarostowe zapalenie oskrzelików

Choroba ta jest spowodowana włóknieniem oskrzelików, co skutkuje zwężeniem a nawet zamknięciem ich światła. Często pojawia się w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, w infekcjach wirusowych, a także w wyniku stosowania soli srebra lub penicylaminy, bądź spożycia Sauropus androgynus - warzywa popularnego w Azji.

W wyniku przeszczepiania serca, komórek macierzystych lub płuca może wykształcić się zespól zarostowego zapalenia płuc, o charakterze przewlekłego odrzucania.

Objawy:
Dominującymi objawami są kaszel oraz duszność.

Leczenie: 
Terapia polega na stosowaniu antybiotyków takich jak azyjromycyna przez okres trzech miesięcy. U chorych z zaawansowanym zespołem zarostowego zapalenia rozważane są retransplantacje.

Zapalenia oskrzelików - ostre zapalenie oskrzelików

Ostre zapalenie oskrzelików cechuje się wystąpieniem obrzęku oraz martwicy nabłonka. W świetle oskrzelików obecny jest wysięk i śluz. Najczęściej chorują dzieci, w wyniku zakażenia wirusem RSV. U osób dorosłych przyczyną ostrego zapalenia oskrzelików może być zachłyśnięcie się treścią pokarmową lub wciągniecie do dróg oddechowych toksycznych gazów.

Objawy: 
Do manifestacji tej choroby zalicza się przyspieszenie oddechu. Faza wydechu jest wydłużona, słychać świsty.

Leczenie:
Choroba zazwyczaj cechuje się łagodnym przebiegiem i nie wymaga pobytu w szpitalu.

Zapalenia oskrzelików - rozlane zapalenie oskrzelików

Zapaleniu oskrzelików towarzyszy zapalenie zatok przynosowych. W świetle oskrzelików gromadzi się wysięk, którego organizacja może powodować tworzenie się polipów. Przypadłość ta występuje głównie w Azji.

Objawy:
Choroba objawia się kaszlem, któremu towarzyszy odkrztuszanie ropnej plwociny oraz duszność. Obecne są również objawy zapalenia zatok przynosowych.  Przebieg choroby jest przewlekły i postępujący.

Leczenie:
Leczenie bazuje na podawaniu antybiotyków marolidowych takich jak erytromycyna.

Zapalenia oskrzelików - zapalenie oskrzelików oddechowych

Do zapalenie oskrzelików oddechowych dochodzi u palaczy tytoniu. W oskrzelikach oddechowych oraz sąsiednich pęcherzykach gromadzą się makrofagi zawierające pigment.

Objawy:
Zwykle jedyną manifestacją choroby jest przewlekły kaszel.

Leczenie:
Nie zalecana jest żadna terapia farmakologiczna, sugeruje się jedna zaprzestanie palenia.

Zapalenie oskrzelików spowodowane narażeniem na pyły mineralne

W wyniku kontaktu z pyłami mineralnymi takimi jak: azbest, tlenek żelaza, węgiel, tlenek aluminium, talk, mika lub krzemiany zazwyczaj dochodzi do rozwoju zmian śródmiąższowych płuc, lecz zapalenie oskrzelików również może wystąpić. Dochodzi do pojawienia się stanu zapalnego i procesu włóknienia. 

Zapalenia oskrzelików - grudkowe zapalenie oskrzelików

W tej jednostce chorobowej dochodzi do przerostu grudek chłonnych okołooskrzelowych. Dysfunkcja ta jest zaliczana do łagodnych rozrostów limfatycznych. 

Objawy:
Objawem pojawiającym się w przebiegu grudkowego zapalenia oskrzelików jest nasilająca się duszność.

Leczenie:
Stosowane są antybiotyki oraz leki rozkurczające oskrzela i glikokortykosteroidy.