Bradykardia w przebiegu niedoczynności tarczycy

2019-01-14 15:21

Bradykardia czyli rzadkoskurcz serca może pojawiać się w przebiegu niedoczynności tarczycy. Szacuje się, że bradykardia zatokowa i zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego u chorych z klinicznie jawną niedoczynnością tarczycy występują ponad trzy razy częściej niż w populacji ogólnej. Co robić, gdy niedoczynności tarczycy towarzyszy bradykardia?

Nabyte wady serca - przyczyny. Jakie choroby mogą spowodować kłopoty z sercem?
Autor: Photos.com Nabyte wady serca - przyczyny. Jakie choroby mogą spowodować kłopoty z sercem?

Spis treści

  1. Bradykardia: objawy
  2. Bradykardia w niedoczynności tarczycy: rozpoznanie
  3. Bradykardia w niedoczynności tarczycy: leczenie
Poradnik Zdrowie: Zdrowo Odpytani, odc. 4 tarczyca

Niedoczynności tarczycy może towarzyszyć patologiczna bradykardia, czyli zwolnienie pracy serca u osób dorosłych poniżej 50-60 uderzeń na minutę. Takie spowolnienie akcji serca sprawia, że nawet najprostsze czynności stają się bardzo męczące.

Bradykardia: objawy

Objawy bradykardii wywołane niedoczynnością tarczycy narastają stopniowo, co utrudnia zarówno choremu jak i lekarzowi właściwe rozpoznanie. Najczęstsze objawy bradykardii:

  • zmęczenie,
  • zawroty głowy,
  • osłabienie,
  • zaburzenia równowagi.

W cięższych przypadkach bradykardia może prowadzić do omdleń a nawet do zgonu.

Bradykardia w niedoczynności tarczycy: rozpoznanie

Podstawowym badaniem, w trakcie którego można rozpoznać bradykardię jest EKG. Jeśli bradykardia pojawia się sporadycznie, konieczne jest przeprowadzenie EKG Holtera. Niekiedy, by wykluczyć inne przyczyny wystąpienia bradykardii, lekarz może zlecić wykonanie badania ECHO serca, czyli USG, które ukazuje wszystkie struktury anatomiczne serca i ich ewentualne defekty czy wykonanie badania echokardiograficznego z wykorzystaniem sondy przezprzełykowej.

Bradykardia w niedoczynności tarczycy: leczenie

Zwykle objawy bradykardii w niedoczynności tarczycy ustępują pod wpływem prawidłowego leczenia choroby podstawowej.

Ważne

Bradykardia może być również fizjologiczna - gdy nie powoduje żadnych nieprzyjemnych objawów, leczenie nie jest konieczne.