Rodzice Rh+ (plus) a dziecko Rh- (minus). Jak dziedziczy się gen RHD? [Porada eksperta]

2013-10-04 15:51

Dlaczego zdarza się, że rodzice mają krew Rh+, natomiast dzieci Rh-?

Porada genetyka
Autor: Getty Images

O tym, czy jesteśmy „Rh dodatni” czy „Rh ujemni” decyduje, odpowiednio, obecność lub brak białka zwanego antygenem D na powierzchni naszych erytrocytów (czerwonych krwinek). Za powstawanie białka antygenu D odpowiedzialny jest gen RHD znajdujący się na krótkim ramieniu chromosomu pierwszego. Mamy dwie kopie chromosomu pierwszego - jedną dziedziczymy od ojca, drugą - od matki. Aby powstało białko – antygen D, czyli abyśmy byli „Rh+”, wystarczy nam tylko jedna funkcjonująca kopia genu RHD (tzw. dziedziczenie dominujące). Zatem „Rh dodatnie” są zarówno osoby, które dziedziczą chromosom pierwszy z funkcjonującą kopią genu RHD od obojga rodziców, jak i osoby, które dziedziczą chromosom pierwszy z funkcjonującą kopią genu RHD tylko od jednego z rodziców (osoby rasy białej od drugiego rodzica najczęściej wtedy otrzymują chromosom pierwszy, na którym w ogóle nie ma genu RHD, który ulega tzw. delecji). Z powyższego wynika, że w sytuacji, kiedy każdy z partnerów „Rh+” ma funkcjonującą kopię genu RHD tylko na jednym z dwóch chromosomów pierwszej pary, to część ich dzieci (25%) odziedziczy zarówno od ojca, jak i od matki chromosom bez funkcjonującej kopii tego genu czyli będzie „Rh-”. Należy dodać, że konflikt matczyno-płodowy ma miejsce w przypadku, kiedy kobieta ciężarna „Rh-” wytwarza przeciwciała przeciwko antygenowi D płodu „Rh+”.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta