Skala stresu Holmesa i Rahe’a. Oblicz swój poziom stresu

2021-05-06 9:15

Skala stresu Holmesa i Rahe'a ma na celu określenie, z jakim ciężarem mierzymy się w danym momencie naszego życia i jaki jest tego wpływ na nasze zdrowie (zarówno fizyczne, jak i psychiczne). Coraz więcej badań pokazuje korelacje pomiędzy przewlekłym stresem a zwiększonym ryzykiem chorób. Im więcej mamy stresorów w życiu, tym łatwiej o zachorowanie. Dzięki skali stresu Holmesa i Rahe'a możemy obliczyć swój poziom stresu i odpowiednio szybko zareagować, by zapobiec rozwojowi niektórych chorób.

Kobieta siedząca na łóżku
Autor: Getty Images

Choć czynniki stresujące są kwestią indywidualną, to jednak istnieją też uniwersalne stresory działające negatywnie na nasz układ nerwowy i układ hormonalny. Jeśli chcesz się przekonać, które z nich najmocniej wpływają na pogorszenie się twojego zdrowia, wypełnij kwestionariusz skali stresu stworzony przez Holmes’a i Rahe’a.

Spis treści

 1. Czym jest skala stresu Holmesa i Rahe’a?
 2. Skala stresu Holmesa i Rahe’a – w jakim celu powstała?
 3. Skala stresu Holmesa i Rahe’a – oblicz swój poziom stresu
 4. Skala stresu Holmesa i Rahe’a a ryzyko zachorowania

Czym jest skala stresu Holmesa i Rahe’a?

Thomas Holmes i Richard Rahe to dwaj psychiatrzy, którzy w 1967 roku postanowili przeprowadzić badania na temat stresu i jego powiązania ze stanem zdrowia człowieka. W tym celu poprosili ponad 5000 osób (zdrowych i chorych) o wypełnienie specjalnego kwestionariusza.

W kwestionariuszu tym wypisane były 43 zdarzenia losowe typu: rozwód, śmierć bliskiej osoby (będące zazwyczaj czynnikiem mocno stresującym w życiu człowieka), którym badacze przypisali punkty.

Badani mieli zaznaczać stresory, które były ich udziałem w przeciągu ostatniego roku życia i sumować punkty, które były przypisane do poszczególnych stresogennych czynników.

Jak się okazało, im wyższy były wynik, czyli im więcej czynników stresujących pojawiało się w życiu danej osoby, tym bardziej zwiększało to u niej ryzyko zachorowania na jakąś chorobę.

Na przykład ludzie trafiający na ostry dyżur, którzy wypełniali kwestionariusz, zwykle mieli za sobą więcej stresujących doświadczeń niż ludzie zdrowi, którzy im towarzyszyli.

W ten sposób, w sposób statystyczny udowodniono, że stres silnie wiąże się z osłabieniem odporności i wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka.

Skala stresu Holmesa i Rahe’a – w jakim celu powstała?

Skala mierzenia czynników stresujących w naszym życiu powstała po to, aby dowiedzieć się, z jakim ciężarem musimy się w danym momencie mierzyć i jak to może wpłynąć na nasze zdrowie. Dzięki tej świadomości możemy szybciej zareagować w niekorzystnej dla nas sytuacji i prosić o pomoc np. psychologa, który pomoże nam rozładować narastające napięcie, nauczy nas uwalniać nagromadzone emocje.

Bo to nie sama emocja wywołuje chorobę, ale nieumiejętność poradzenia sobie z nią, ukrywanie jej lub duszenie jej w sobie. Kiedy nauczymy się w zdrowy sposób uwalniać złość, pokazywać smutek, wtedy ciężkość sytuacji, której doświadczamy, zelżeje.

Skala stresu Holmesa i Rahe’a powstała również po to, by zadbać o siebie pod kątem zdrowia fizycznego.

Kiedy wiemy, jak bardzo stresującym czynnikiem może być dla nas chociażby zmiana miejsca zamieszkania, możemy zadbać wtedy lepiej o swoje zdrowie, np. zacząć suplementować magnez i witaminy z grupy B, które dbają o nasz układ nerwowy. W celu redukcji stresu możemy starać się dłużej wysypiać i dawać sobie więcej prawa do odpoczynku.

Skala stresu Holmesa i Rahe’a – oblicz swój poziom stresu

Jeśli chcesz obliczyć, z jak wysokim poziomem stresu obecnie się mierzysz, wypełnij poniższy kwestionariusz i podlicz swoje punkty. Punkty liczysz za każde wydarzenie, którego doświadczyłeś w przeciągu ostatniego roku.

Jeżeli to wydarzenie spotkało cię dwa razy, doliczasz kolejne punkty. Na przykład: śmierć przyjaciela to 37 punktów. Jeśli w ciągu roku zmarło ci dwóch przyjaciół, liczysz to wydarzenie jako 74 punkty.

 1. Śmierć współmałżonka – 100 punktów
 2. Rozwód – 73
 3. Separacja lub rozstanie – 65
 4. Pobyt w więzieniu – 63
 5. Śmierć bliskiego członka rodziny – 63
 6. Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała – 53
 7. Ślub – 50
 8. Zwolnienie z pracy/bezrobocie – 50
 9. Pojednanie z małżonkiem – 45
 10. Przejście na emeryturę – 45
 11. Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny – 44
 12. Ciąża – 40
 13. Problemy seksualne – 39
 14. Pojawienie się nowego członka rodziny – 39
 15. Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy – 39
 16. Zmiana statusu finansowego – 38
 17. Śmierć przyjaciela – 37
 18. Zmiana stanowiska pracy – 36
 19. Konflikty w rodzinie – 35
 20. Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki – 31
 21. Problemy z hipoteką/odmowa kredytu – 30
 22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym – 29
 23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego – 29
 24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka – 29
 25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania – 28
 26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka – 26
 27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej – 26
 28. Zmiany standardu, poziomu życia – 25
 29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń – 24
 30. Starcia z szefem – 23
 31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia – 20
 32. Zmiana miejsca zamieszkania – 20
 33. Zmiana szkoły – 20
 34. Znacząca zmiana w spędzaniu wolnego czasu – 19
 35. Zmiany w praktykach religijnych – 19
 36. Znacząca zmiana w nawykach życia towarzyskiego – 18
 37. Niewielka pożyczka – 17
 38. Znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu – 16
 39. Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną – 15
 40. Zmiany nawyków żywieniowych – 15
 41. Urlop – 13
 42. Święta spędzane z rodziną – 12
 43. Małe naruszenie przepisów prawnych – 11

Skala stresu Holmesa i Rahe’a a ryzyko zachorowania

Jak wynika z badań Holmesa i Rahe’a, istnieje bardzo duża zależność między doświadczanymi czynnikami stresującymi a ryzkiem zachorowania. W związku z tym, im wyższy wynik uzyskaliśmy sumując punkty z kwestionariusza, tym większe jest prawdopodobieństwo pojawienia się u nas jakieś choroby.

Według Holmesa i Rahe’a:

 • Wynik punktów między 150 a 199 oznacza 37 % szansy na zachorowanie w przeciągu kolejnych 2 lat.
 • Wynik między 200 a 299 oznacza 51% szansy na chorobę w przeciągu 2 kolejnych lat.
 • Wynik plasujący się powyżej 300 punktów oznacza 79% szansy na zachorowanie w trakcie kolejnych 2 lat.

Nie należy jednak fiksować się na samym wyniku. Jego celem nie jest przestraszenie nas, ale skłonienie do zadbania o siebie i zabezpieczenie swojego organizmu przed negatywnymi skutkami stresu.

Skoro choroba może rozwinąć się w ciągu dwóch lat, to mamy aż dwa lata na to, aby na tyle podreperować swój organizm i psychikę, by do zachorowania nie dopuścić.

Czytaj też:

Wahania nastroju - to tylko zły dzień czy już depresja?

Pytanie 1 z 4
Czy często pojawiają się u ciebie nagłe wahania - raz dobry humor, raz wyraźny spadek nastroju?