Czy coaching jest dobry na wszystko? [Porada eksperta]

2015-12-11 8:18

Coraz więcej moich znajomych chodzi na spotkania z coachem. Czy naprawdę coaching to lekarstwo na wszystko?

Porada psychologa - trenera rozwoju osobistego
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Kim jest coach?
  2. Co to jest life coaching?
  3. Co to jest biznes coaching?

Twoje pytanie wydaje się zupełnie zasadne. Masz rację, od kilku lat słowo coaching jest odmieniane przez wszystkie przypadki, niesłusznie używane jako synonim szkolenia, doradztwa czy wręcz "nowej terapii". Faktycznie, dobrze przeprowadzony coaching jest w stanie pomóc w wielu trudnościach życia zawodowego i osobistego, ale u jego podstaw leży gotowość klienta na zmianę. Bez tego elementu proces wydaje się bezpodstawny.

Kim jest coach?

Podstawowa zasada, która przyświeca temu nurtowi rozwoju osobistego, to założenie, że klient nie jest popsuty i nie trzeba go naprawiać. To klient ma wszystkie zasoby i całą mądrość umożliwiającą pokonanie trudności, która jest tematem jego coachingu. Coach nie może doradzać, podawać gotowych recept. On ma towarzyszyć klientowi w dotarciu do najkorzystniejszego rozwiązania, wspierać w odkrywaniu i rozwijaniu tych zasobów, które to umożliwią.

Rodzajów coachingu ze względu na obszary, którymi się zajmuję, jest sporo, ale dwa zasadnicze to: "biznes coaching" i "life coaching". Zagadnienie często omawiane na sesjach to cel i wszystko to, co z nim związane.

Co to jest life coaching?

Wspólnym mianownikiem klientów, którzy korzystają z life coachingu jest towarzyszące im wrażenie bezcelowości czy wręcz utknięcia w ślepym zaułku, poczucie, że nie wiedzą, czego chcą i dokąd zmierzają. Często klienci przychodzą na sesje z gotowym sprecyzowanym celem, wtedy najczęściej istnieje konieczność sprawdzenia, czy początkowo deklarowany cel faktycznie jest ich, a nie na przykład stanowi odpowiedź na oczekiwania innych. Kolejna trudność, która często pojawia się na sesjach, to tzw. słomiany zapał, czyli sytuacja, w której klient ma swój cel, ale zwykle nie osiąga go i chce przyjrzeć się np. swojej motywacji lub zasobom, które ułatwią mu tym razem dotarcie do mety. Bywa też, że klient wie, do czego dąży, tylko nie ma pomysłu, jak to zrealizować. Zasadnicza różnica między life coachingiem a coachingiem zawodowym nie polega na metodzie, bo ta akurat jest tożsama, ale na pierwotnej motywacji do podjęcia procesu.

Co to jest biznes coaching?

Zwykle sponsorem w tym układzie jest szef, który sesje coachingowe traktuje jako inwestycje w pracownika, często wiąże się to z ewentualnym awansem. Tematy najczęściej podejmowane w tej sytuacji to nowa rola czy wręcz tożsamość zawodowa. Dobrze przeprowadzony coaching jest doskonałym katalizatorem przyśpieszającym skuteczne realizowanie nowych zadań przez pracownika. Coaching jest również skutecznym narzędziem służącym rozwijaniu umiejętności adaptacyjnych, zarządzania firmą, konkretnym zespołem, eksplorowania zasobów klienta, itp. Poznanie i doskonalenie swoich możliwości, zmiana nastawienia, zachowania, przekonań to te tematy zwykle pojawiają się na sesjach zawodowych.

Coaching to skuteczne i dość szybkie narzędzie służące klientowi we wprowadzeniu zmiany lub osiągnięciu konkretnego celu. Należy jednak pamiętać, że nie jest tożsame z terapią, szkoleniem, doradztwem czy mentoringiem. Podsumowując coaching nie stanowi remedium na wszystko. Jego zadaniem jest wydobycie z klienta tych zasobów, które pozwolą mu wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje i plany, pokazując, że to on jest ekspertem od swojego życia.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.