Utonięcia - jak tonie człowiek?

Utonięcia zdarzają się niestety cały czas, ich liczba wzrasta w okresie wakacji. "Człowiek tonie po cichu" - to zdanie jak mantrę powtarzają wszyscy, którzy choć raz widzieli tonącego człowieka. Ale jak dokładnie wygląda proces tonięcia? Co się wtedy dzieje z człowiekiem?