Kwota odszkodowania z ZUS rośnie. Pieniądze dostaniesz nawet za wypadek w pracy zdalnej

2023-11-23 19:25

O odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy bądź uszczerbku na zdrowiu może starać się właściwie każdy pracownik legalnie zatrudniony i zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego ZUS. Jeśli pracujesz z domu, masz takie same prawa. O jak dużych pieniądzach mówimy? Warto wiedzieć.

Kwota odszkodowania z ZUS rośnie. Pieniądze dostaniesz nawet za wypadek w pracy zdalnej
Autor: GettyImages

Nie ma znaczenia, czy do wypadku dojdzie w pracy, drodze do pracy, w domu, poza domem, ale podczas świadczenia pracy, czy w drodze do sklepu podczas przerwy na lunch. Świadczenia i tak przysługują. Wyjątek stanowią te zdarzenia, w których doszło do naruszenia przepisów BHP z umyślnej winy pracownika lub na skutek rażącego niedbalstwa. Czyli: jeśli skaleczysz się szklanką, we własnej kuchni, w godzinach pracy, lub poślizgniesz na chodniku pod domem, wciąż masz prawo do odszkodowania.

Pieniądze to nie wszystko. Gertruda Uścińska

Jednorazowe odszkodowania za wypadek przy pracy bądź uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej - wysokość świadczeń

W ubiegłym roku oddziały ZUS w Polsce wypłaciły łącznie 42,6 tys. jednorazowych odszkodowań za wypadki lub uszczerbki na zdrowiu. Średnia wypłacana kwota to 8391 zł. Wartość zrealizowanych wypłat wyniosła 294 mln zł.

Między styczniem a sierpniem 2023 roku przeciętna wysokość jednorazowego odszkodowania była wyższa niż w tym samym czasie rok temu. Wówczas ZUS wypłacał średnio 7484 zł za jedno odszkodowanie.

O odszkodowania zazwyczaj ubiegali się pracownicy zatrudnieni na etacie. Rzadziej świadczenia trafiają do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą bądź osób na umowach-zleceniach.

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu- stawki

Do końca marca 2024 roku za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczeni otrzymują 1269 zł. Od 1 kwietnia 2024 roku można się spodziewać rewaloryzacji wysokości świadczenia.

W ubiegłym roku podwyżka wyniosła 136 zł za każdy procent uszczerbku.

Stopień uszczerbku na zdrowiu wyrażony w procentach jest ustalany przez lekarzy orzeczników lub komisje lekarskie ZUS, najczęściej już po zakończonym leczeniu pracownika.

W przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy świadczenie wynosi 22 212 zł.

Jak uzyskać odszkodowanie

Żeby otrzymać odszkodowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Do wniosku konieczne jest dołączenie protokołu powypadkowego oraz druku OL-9, wystawionego przez zakład pracy oraz wypełnionego przez lekarza.

Czytaj także:

Renta chorobowa: komu się należy i ile wynosi?

ZUS bierze się za kontrole L4. W 2023 zamierza walczyć z symulantami