Transfuzja krwi: jak przetacza się krew?

2022-02-04 8:23

Transfuzja krwi to zabieg, który wykonuje się tylko w uzasadnionych przypadkach. O przetoczeniu krwi decyduje lekarz, pod opieką którego znajduje się pacjent. Aby bezpiecznie przetoczyć choremu krew, należy przestrzegać wszystkich zasad postępowania przy tego typu zabiegach. Sprawdź, jak przetacza się krew i ile trwa transfuzja krwi.

Transfuzja krwi: jak przetacza się krew?
Autor: Photos.com Transfuzja krwi: jak przetacza się krew?

Spis treści

  1. Przetoczenie krwi - przygotowanie do zabiegu
  2. Transfuzja krwi: jak przetacza się krew?
  3. Czas przetaczania krwi

Transfuzja krwi to zabieg, który najczęściej wykonuje się podczas operacji, na oddziałach hematologicznych czy ratunkowych.

Wskazaniem do przetoczenia krwi jest bowiem utrata krwi w trakcie lub po zabiegach operacyjnych, po wypadkach, a także niedokrwistość czy nabyte i wrodzone skazy krwotoczne.

Podczas transfuzji można przetoczyć choremu krew innych osób (wówczas mówi się o transfuzji homologicznej) lub jego własną - wtedy mamy do czynienia z transfuzją autologiczną.

Przetoczenie krwi - przygotowanie do zabiegu

Przetaczana krew powinna mieć pełną dokumentację, dlatego przed przystąpieniem do zabiegu należy sprawdzić nie tylko dane personalne biorcy, lecz także jego grupę krwi i czynnik Rh oraz wynik próby zgodności.

Przed transfuzją konieczna jest również makroskopowa ocena krwi. Jeśli w trakcie testu zostaną stwierdzone objawy hemolizy (rozpadu krwinek czerwonych), skrzepy, kłaczki, zmiany barwy lub zmętnienia osocza, krew nie może być wykorzystana.

Zobacz jak pobierane jest osocze!

Zanim dojdzie do transfuzji homologicznej, należy wykonać również próbę biologiczną, czyli próbę zgodności krwi, której celem jest ustalenie zgodności grupy krwi dawcy i biorcy.

Próba polega na szybkim przetoczeniu 20-30 ml krwi lub preparatu krwiopochodnego, a następnie na zwolnieniu przepływu na 20-30 minut.

W czasie próby biologicznej stan biorcy powinien być bez przerwy monitorowany, ponieważ objawy wielu powikłań, w szczególności po podaniu krwi niezgodnej grupowo, mogą wystąpić już po przetoczeniu niewielkiej ilości preparatu.

Wynik badania jest ważny przez 48 godzin.

Przed zabiegiem i po jego zakończeniu lekarz powinien zbadać chorego, m.in. zmierzyć temperaturę jego ciała oraz poziom ciśnienia.

Transfuzja krwi: jak przetacza się krew?

Sposób przetaczania krwi zależy od tego, ile pacjent jej stracił lub jakich konkretnie składników krwi potrzebuje. Jeśli konieczna jest szybka, masywna transfuzja, do żyły obwodowej zakłada się cewnik. Jest on stosowany także wtedy, gdy pacjentów wymaga kilkudniowego przetaczania krwi.

Jednak najczęściej krew i jej składniki przetacza się za pomocą wlewu dożylnego - do żyły w ręce wprowadza się wenflon połączony drenem medycznym z workiem zawierającym przygotowaną do przetoczenia krew.

Rzadziej składniki krwi podaje się w formie pojedynczego zastrzyku dożylnego.

Po 15 minutach od rozpoczęcia transfuzji lekarz powinien sprawdzić parametry i szybkość wlewu, drożność aparatu do przetaczania krwi oraz wkłucie.

Pacjent powinien być monitorowany przez cały zabieg przez pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie przygotowujące do tego typu zabiegów.

Czas przetaczania krwi

  • krew pełna rekonstytuowana (KPR), koncentrat krwinek czerwonych (KKCz) - max. 4 godziny
  • płytki krwi - 20-30 minut
  • osocze - od 30 do 60 minut

Przeczytaj też: