jak przetacza się krew

Transfuzja krwi to zabieg, który wykonuje się tylko w uzasadnionych przypadkach. O przetoczeniu krwi decyduje lekarz, pod opieką którego znajduje się pacjent. Aby bezpiecznie przetoczyć choremu kre...

dodano 14-1-2019

Plazmafereza (wymiana osocza) polega na pobieraniu osocza krwi w celu oczyszczenia go z niepożądanych cząsteczek. Pacjent zwrotnie otrzymuje krew albo z własnym, oczyszczonym osoczem, albo osocze z...

dodano 18-11-2019

Krew dotlenia, odżywia, oczyszcza tkanki z produktów przemiany materii, dociera do każdej komórki ciała. Dotąd nie wynaleziono preparatu chemicznego, którym można by krew zastąpić. Jest cudownym le...

dodano 28-6-2019

Zespół Kasabacha-Merritt (ang. Kasabach-Merritt syndrome, KMS) to rzadka choroba wieku dziecięcego, rozpoznawana najczęściej u noworodków. Istotą schorzenia jest występowanie guza naczyniowego, któ...

dodano 18-12-2019