Skala NYHA

2018-11-30 13:26

Skala NYHA to proste narzędzie służące do klasyfikacji pacjentów z niewydolnością serca na podstawie natężenia ich dolegliwości oraz tego jak wpływają one na stopień ograniczenia codziennej aktywności  Została wprowadzona do użytku przez Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne (New York Heart Association), a jej początki sięgają 1902 roku.

Skala NYHA
Autor: Getty Images Skala NYHA pozwala monitorować i oceniać progresję przewlekłej niewydolności serca.

Spis treści

  1. Skala NYHA składa się z 4 klas

Skala NYHA, która pozwala ocenić stan zaawansowania niewydolności serca, jest prosta w zastosowaniu, co sprawia, że jest powszechnie stosowana przez klinicystów na całym świecie.

Należy jednak mieć na uwadze, że skala NYHA pochodzi z czasów, gdy medycyna nie dysponowała miernikami zaawansowania choroby takimi jak echokardiografia.

Jej ograniczenia wynikają z faktu, iż opiera się na subiektywnych objawach zgłaszanych przez pacjenta. Wartość skali NYHA opiera się zatem na rzetelnie zebranym wywiadzie lekarskim.

Pomimo tego, klasyfikacja ciężkości objawów pozwala m.in. monitorować i oceniać progresję choroby. Ma swoje miejsce również w algorytmach leczenia niewydolności serca.

Niewydolność serca to zespół objawów klinicznych wynikający z upośledzenia czynności serca jako pompy. Ze względu na uszkodzenia strukturalne lub zaburzenia funkcjonalne, serce nie jest w stanie w sposób efektywny dostarczać krwi do tkanek.

Niewydolność serca możemy podzielić wg różnych kryteriów. Wyróżniamy ostrą i przewlekłą niewydolność serca (tu zastosowanie znajduje skala NYHA). Ta ostatnia może z kolei występować jako skurczowa niewydolność serca (ze zmniejszoną frakcją wyrzutową), rozkurczowa (ze zachowaną frakcją wyrzutową) lub niewydolność serca z umiarkowanie zmniejszoną frakcją wyrzutową.

Do podstawowych objawów niewydolności serca należą m.in.:

Skala NYHA składa się z 4 klas

  • Klasa I – bez ograniczeń; zwykła aktywność fizyczna nie powoduje zmęczenia, duszności, uczucia kołatania serca
  • Klasa II – występuje niewielkie ograniczenie; zwykła aktywność fizyczna może powodować wystąpienie zmęczenia, duszności, kołatania serca; dolegliwości nie występują w czasie spoczynku
  • Klasa III – znacznie ograniczenie; mniejsza niż dotychczas aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości; nie występują one w spoczynku
  • Klasa IV – objawy niewydolności serca występują w spoczynku; jakakolwiek aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości