Silne nacieki zapalne na łożysku [Porada eksperta]

2013-04-05 15:23

Czy silne nacieki zapalne na łożysku mają wpływ na ciąże oraz jej przebieg? Czy w tej sytuacji, gdy zagraża poród przedwczesny w 33 tc, dozwolona jest kuracja fenoterolem?

Porada ginekologa
Autor: Getty Images

Stosowanie Fenoterolu w przypadku stanu zapalnego jest przeciwwskazane. Każdy stan zapalny ma niekorzystny wpływ na przebieg ciąży, grozi zakażeniem wewnątrzmacicznym ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ciekawi mnie rozpoznanie "silne nacieki zapalne", ponieważ zmiany tego typu są do rozpoznania w badaniu histopatologicznym łożyska, a więc ex post. W przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego w 33 tygodniu ciąży nie wiadomo jest, czy skurcze spowodowane są zakażeniem czy na przykład wadą rozwojową macicy.

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta