Przepływy krwi w naczyniach w ciąży [Porada eksperta]

2017-02-13 19:12

Chciałabym zapytać o normy dla przepływów w tętnicy pępkowej, przewodzie żylnym, jak również tętnicy środkowej mózgu dla 32 tygodnia ciąży.

Porada ginekologa - położnika
Autor: Getty Images

Nie ma norm przepływów w naczyniach. Oceniając przepływu mierzy się kształt fali oraz tak zwane indeksy (wskaźniki). Wskaźniki przepływów w tętnicy pępowinowej powinny znajdować się około 50 percentyla. Niekorzystnym objawem jest brak przepływu rozkurczowego i odwrócony przepływ rozkurczowy. Również niekorzystnym objawem świadczącym o tak zwanej centralizacji krążenia jest wzrost wskaźników przepływu w tętnicy pępowinowej i spadek w środkowej mózgu. Objawem niekorzystnym w ocenie przepływów w przewodzie żylnym jest brak przepływu późnorozkurczowego oraz odwrócony przepływ późnorozkurczowy,

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta