Kiedy dochodzi do konfliktu serologicznego? [Porada eksperta]

2013-04-07 22:21

W jakich przypadkach może nastąpić konflikt serologiczny?

Porada ginekologa - położnika
Autor: Getty Images

Do konfliktu serologicznego dochodzi, gdy we krwi matki na skutek immunzacji, czyli zetknięcia się z obcym jej antygenem powstają przeciwciała . Przeciwciała te przedostają się przez łożysko i uszkadzają komórki płodu, na przykład krwinki czerwone lub płytki krwi. Konflikt serologiczny może być w zakresie grup głównych (choruje noworodek, a nie płód), grup czynnika RH, innych antygenów krwinkowych (Np. MN. Kelly, Kid). Ze względu na rozpowszechnienie antygenu D (wchodzi w skład czynnika RH) najczęściej występuje konflikt w grupie RH (D). Rozwija się tylko wtedy, gdy matka jest Rh- a dziecko Rh+ i u matki obecne są przeciwciała skierowane przeciwko krwinkom płodu. Do powstania tych przeciwciał dochodzi na skutek zetknięcia się krwi matki z antygenem. W ciąży taka sytuacja może mieć miejsce po porodzie, poronieniu, podczas krwawień występujących w czasie trwania ciąży, podczas wykonywania amniopunkcji diagnostycznej bądź terapeutycznej, po przetoczeniu obcogrupowej krwi. Poza ciążą do immunizacji może dość na skutek przetoczenia krwi obcogrupowej, po podaniu źle oczyszczonych szczepionek zawierających surowicę, na skutek używania tych samych igieł lub strzykawek (najczęściej narkomani). Czasami jednak nie można uchwycić momentu, w którym doszło do immunizacji. Wszystkie kobiety, które mają grupę krwi Rh- mają w ciąży kilkakrotnie wykonywane badania, czy są obecne przeciwciała. Jeżeli stwierdza się ich obecność, kobiety takie kierowane są na bardziej szczegółowe badania i, o ile zaistnieją wskazania, wykonywane są badania u płodu (płód może mieć grupę taką jak matka, tzn. Rh- i wtedy nie ma mowy o konflikcie serologicznym, ponieważ nic nie zagraża dziecku) oraz leczenie (transfuzje dopłodowe). Jeżeli nie stwierdza się obecności przeciwciał po porodzie lub poronieniu wykonuje się jeszcze inne badania, będące podstawą do zastosowania profilaktyki, tj. podania Immunoglobuliny anty Rh(D).

Pamiętaj, że odpowiedź naszego eksperta ma charakter informacyjny i nie zastąpi wizyty u lekarza.

Inne porady tego eksperta