Test utrzymania uwagi - na czym polega?

Test utrzymania uwagi wykonuje się w celu zbadania, jak szybko pacjent reaguje na nieprawidłowe bodźce. Test utrzymania uwagi jest oparty na tzw. teście zegara Mackwortha, który oceniał czujność operatorów radarów podczas II wojny światowej. Obecnie test utrzymania uwagi ma także inne zastosowanie. Na czym polega test utrzymania uwagi? Jakie są wskazania do jego wykonania?

Test utrzymania uwagi
Autor: Thinkstockphotos.com Test utrzymania uwagi. fot. Nestify/Wikimedia Commons, lic. CC BY-SA 3.0

Spis treści

  1. Test utrzymania uwagi - wskazania
  2. Test utrzymania uwagi - na czym polega?

Test utrzymania uwagi polega na ocenie czasu reakcji pacjenta na pojawienie się na ekranie komputera podwójnego skoku punktu, przesuwającego się po okręgu zgodnie ze wskazówkami zegara. Test utrzymania uwagi oparty jest na tzw. teście zegara Mackwortha, który został stworzony w celu oceny czujności operatorów radarów w British Air Force podczas II wojny światowej.

Test utrzymania uwagi - wskazania

Test utrzymania uwagi wykonuje się u osób z umiarkowaną lub ciężką sennością, które mają problemy z utrzymaniem czuwania nie tylko w sytuacjach monotonnych, ale również w sytuacjach bardzo nietypowych dla zapadania w sen (np. podczas rozmowy). W związku z tym test utrzymania uwagi można wykorzystać także w diagnostyce narkolepsji.

Test utrzymania uwagi - na czym polega?

Badany obserwuje na ekranie komputera czerwony punkt poruszający się po obwodzie tarczy zegarowej i ma za zadanie nacisnąć guzik, gdy zauważy, że punkt wykonał podwójny skok. Ma na to 8 sekund. Jeśli w tym czasie nie naciśnie guzika, uznaje się, że nie zauważył podwójnego skoku. Test trwa 28 minut.

W czasie badania oceniana jest liczba opuszczonych skoków, liczba nieprawidłowych reakcji (gdy pacjent nacisnął guzik, mimo że punkt nie wykonał podwójnego skoku), średni czas reakcji, odchylenie standardowe czasu reakcji i wydłużanie się czasu reakcji.

Zwykle wykonuje się także inne testy wskazane u osób z zaburzeniami snu i nadmierną sennością w ciągu dnia, takie jak ocena jakości snu (Ateńska skala bezsenności - AIS) czy senności w ciągu dnia (skala senności Epworth - ESS).