Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT)

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) pozwala ocenić, jak szybko zasypia się w ciągu dnia. Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu wykonuje się u osób, które w trakcie dnia odczuwają nadmierną senność lub mają skłonność do drzemek, mimo przespania nocy. Na czym polega Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu? Jak interpretować wyniki badania MSLT?

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT)
Autor: Thinkstockphotos.com Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT)

Spis treści

  1. Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) - wskazania
  2. Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) - przygotowanie
  3. Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) - na czym polega?
  4. Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) - wyniki

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (multiple sleep latency test - MSLT) to badanie, którego celem jest zmierzenie, jak szybko pacjent zasypia w ciągu dnia. Test MSLT jest jedynym obiektywnym testem, który pozwala ocenić nasilenie senności. Inne testy, które moga być wykonane u osób z nadmierną sennością, są Skale Senności - Skala Senności Epworth (ESS, Epworth Sleepiness Scale), Stanfordzka Skala Senności (SSS, Stanford Sleepiness Scale) lub Skala Senności Karolińska, jednak są to testy subiektywne.

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) - wskazania

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu wykonuje się w przypadku podejrzenia narkolepsji czyli choroby polegającej na nagłym zapadaniu w krótki sen bez względu na sytuację, w której chory się znajduje. Badanie MSLT jest wskazane także w przypadku zaburzeń snu, które polegają na zbyt długim czasie snu i/lub nadmiernej senności w ciągu dnia (hipersomnia), mimo przespania nocy.

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) - przygotowanie

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu jest miarodajny po udokumentowaniu za pomocą badania polisomnograficznego (PSG) co najmniej 6 godzin snu poprzedniej nocy.¹ W związku z tym przed przystąpieniem do testu MSLT lekarz powinien zlecić badanie PSG.

Poza tym na minimum 2 tygodnie przed badaniem MSLT należy odstawić leki modyfikujące sen.

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) - na czym polega?

Badanie odbywa się w ciągu dnia w szpitalu lub innej specjalistycznej placówce. Do głowy i na twarzy zostaną przyczepione elektrody, które są połączone z komputerem. Dzięki nim można określić, czy pacjent śpi oraz w jakiej fazie snu się znajduje. W pokoju znajduje się kamera, która rejestruje całe badanie.

Sen pacjentów z narkolepsją w porównaniu ze zdrowymi pacjentami różni się istotnie krótszą latencją snu, czyli czasem od położenia się spać do zaśnięcia.

Badanie trwa niemalże cały dzień. Pacjent co dwie godziny ma prawo do 5 drzemek, które trwają 15-20 minut. Podczas każdej drzemki oznacza się czas od położenia się spać do zaśnięcia, czyli latencję snu, a także czas od zaśnięcia do pojawienia się fazy REM snu.

Jeśli pacjent zaśnie, po ok. 20 minutach jest wybudzany. Jeśli nie uda mu się zasnąć, czeka dwie godziny na kolejną drzemkę.

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) - wyniki

Jako prawidłową uznaje się średnią latencję snu w MSLT powyżej 10 minut. O narkolepsji i nadmiernej senności świadczy średnia latencja poniżej 8 minut (choć niektóre źródła podają 5 minut). Jednak latencja w MSLT poniżej 8 minut może występować u 30 proc. osób zdrowych, dlatego ocena wyników zależy od kontekstu klinicznego.¹

O narkolepsji świadczy nie tylko latencja snu poniżej 8 minut, lecz także pojawianie się co najmniej dwa razy snu REM podczas MSLT w ciągu 15 minut od zaśnięcia, czyli SOREMP (Sleep Onset REM Period). Jednak SOREMP może wystąpić także w bezdechach podczas snu, depresji endogennej, po odstawieniu środków tłumiących sen REM, a nawet u osób zdrowych wskutek znacznego rozfragmentowania snu.¹

Źródło:

1. Szelenberger W., Hipersomnie pochodzenia ośrodkowego, "Pneumonologia i Alergologia Polska" 2007, tom 75, supl. 1.