Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu

Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu (MSLT) pozwala ocenić, jak szybko zasypia się w ciągu dnia. Test Wielokrotnego Pomiaru Latencji Snu wykonuje się u osób, które w trakcie dnia odczuwają nadmier…

dodano 29-2-2016