Test na alkoholizm. Czy grozi ci choroba alkoholowa?

2021-07-23 11:08

Regularne spożywanie alkoholu, nawet w małych dawkach, może prowadzić do uzależnienia. Jeśli nie jesteś pewien, czy twoje spożywanie alkoholu mieści się w granicach normy, wykonaj test na alkoholizm, który pozwoli ci rozstrzygnąć, czy masz problem z uzależnieniem, czy też nie.

Spis treści

 1. Czym jest choroba alkoholowa?
 2. Etapy rozwoju choroby alkoholowej
 3. Kiedy możemy mówić o chorobie alkoholowej?
 4. Test na alkoholizm

Uzależnienie od alkoholu objawia się m.in. przez nagłą chęć spożycia napojów wyskokowych w pracy, nie dopełnianie codziennych obowiązków, czy też zerwanie więzi rodzinnych z powodu nadmiernej koncentracji na piciu. Obawiasz się, że jesteś na początku tej drogi? A może już zauważasz u siebie objawy choroby alkoholowej? Rozwiąż test i upewnij się, czy potrzebujesz pomocy.

Czym jest choroba alkoholowa?

Choroba alkoholowa to nic innego jak uzależnienie od alkoholu, gdzie picie napojów wyskokowych wymyka się spod kontroli. Alkoholizm uznawany jest obecnie za chorobę, gdyż spełnia wszystkie jej kryteria:

 • zaburza homeostazę pomiędzy zdrowiem a patologią,
 • ma konkretną przyczynę,
 • wpływa negatywnie na fizjologię człowieka.

Poza tym, podobnie jak każda choroba, przybiera postać postępującą, jej przebieg może się zaostrzać, prowadząc nawet do zgonu.

Alkoholizm może, podobnie jak inne schorzenia przewlekłe, przybierać postać chroniczną, wpływając negatywnie nie tylko na fizyczność człowieka, ale też i jego psychikę. Odbija się negatywnie na jakości życia i prowadzi z czasem do zakłóconych relacji społecznych (np. poszukiwania odosobnienia w wyniku wstydu związanego ze swoją dolegliwością).

Etapy rozwoju choroby alkoholowej

Wyróżnia się 4 etapy rozwoju choroby alkoholowej:

 • Etap I – rozwija się stopniowa tolerancja na alkohol. Ten okres może trwać kilka miesięcy lub kilka lat. Alkohol staje się wówczas nie tylko środkiem do sprawiania sobie przyjemności, ale też pozwala wyciszyć niechciane emocje takie jak: smutek, żal, frustracja itp.
 • Etap II – rozwija się faza ostrzegawcza. Podczas jej trwania osoba spożywająca alkohol stara się inicjować spotkania, które mogłyby usprawiedliwić sięganie po alkohol. Zaczyna też coraz mocniej koncentrować się na piciu trunków. Coraz częściej pije w samotności, w ukryciu. O tym, że uzależnienie wkroczyło w tę właśnie fazę świadczy pojawianie się luk w pamięci spowodowanych piciem alkoholu („palimpsesty alkoholowe”).
 • Etap III – faza ostra. Osoba nadużywająca alkoholu przestaje mieć kontrolę nad ilością spożywanego trunku, zaniedbuje pełnione przez siebie role społeczne, zawodowe i rodzinne. Jej problem alkoholowy staje się doskonale widoczny dla otoczenia. W tej fazie picie przybiera charakter ciągły, z krótkimi przerwami na abstynencję.
 • Etap IV – picie przechodzi w fazę chroniczną, co oznacza, że osoba uzależniona spożywa alkohol notorycznie. U uzależnionego widoczne są ewidentne, negatywne skutki zdrowotne związane z piciem, takie jak: uszkodzenie wątroby, spowolnienie myślenia, zaburzenia układu nerwowego. Alkohol staje się jedynym celem w życiu człowieka, dochodzi do rozpadu więzi rodzinnej. Dochodzi też do degradacji moralnej – chory jest w stanie posunąć się do kradzieży, byle zdobyć pieniądze na alkohol.

Czytaj więcej: Fazy alkoholizmu: objawy poszczególnych etapów uzależnienia

Czy alkohol jest przyczyną raka?

Kiedy możemy mówić o chorobie alkoholowej?

O uzależnieniu od alkoholu możemy mówić wówczas, gdy:

 • potrzebujemy go spożywać regularnie, aby się dobrze poczuć,
 • załatwia nam on inne, ważne sprawy – np. pozwala nam z większą odwagą załatwić coś w urzędzie,
 • tracimy kontrolę nad wypijaną ilością,
 • czujemy potrzebę spożywania wciąż większych dawek, bo mniejsze już na nas nie działają,
 • nasze życie zaczyna koncentrować się wokół picia, kosztem innych spraw np. rodzinnych, zawodowych,
 • pijemy, mimo szkodliwego wpływu na nasze zdrowie, np. mamy alkoholowe stłuszczenie wątroby, które może doprowadzić do marskości, a mimo to nadal spożywamy napoje wyskokowe,
 • mamy objawy zespołu odstawienia, np. podczas okresu nie picia mamy: nudności, wymioty, majaczenie, drżenie, nadciśnienie tętnicze,
 • trudno nam powstrzymać się od picia.

Test na alkoholizm

Test AUDIT

Kiedy zaczynamy mieć wątpliwości, czy nasze spożycie alkoholu wykracza poza normę, lub mamy podejrzenia, że ktoś z naszych bliskich może mieć problem z uzależnieniem, warto byśmy wykonali test AUDIT stworzony przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to badanie przesiewowe, które pozwoli nam określić prawdopodobieństwo występowania choroby alkoholowej. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma ono wartości stricte diagnostycznej.

Na samym początku, przed rozwiązaniem testu, osoba wypełniająca kwestionariusz dostaje podpowiedź, czym jest standardowa porcja czystego alkoholu – jest to 10 gram. Dowiaduje się też, że 10 gram czystego alkoholu to odpowiednik: 250 ml piwa o mocy 5 %, 30 ml wódki o mocy 40 %, 100 ml wina o mocy 12 %.

Przy każdym pytaniu w teście znajdują się punkty, które należy zsumować, aby otrzymać wynik.

Pytanie 1: jak często pijesz napoje alkoholowe?

 • Nigdy (0 pkt)
 • Raz na miesiąc (1 pkt)
 • Zdarza się to 2-4 razy na miesiąc (2 pkt)
 • Zdarza się 2-3 razy tygodniowo (3pkt)
 • Piję 4 razy w tygodniu lub więcej niż 4 razy (4 pkt)

Pytanie 2: ile standardowych porcji zawierających alkohol wypijasz w dniu, w którym pijesz?

 • Od 1-2 porcji (0pkt)
 • 3-4 porcje (1 pkt)
 • 5-6 porcji (2 pkt)
 • 7-9 porcji 93 pkt)
 • 10 porcji lub więcej (4 pkt)

Pytanie 3: jak często wypijasz 6 lub więcej porcji alkoholu w trakcie jednego dnia?

 • Nigdy (0 pkt)
 • Rzadziej niż raz na miesiąc (1 pkt)
 • Około raz na miesiąc (2 pkt)
 • Mniej więcej raz w tygodniu (3 pkt)
 • Codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

Pytanie 4: jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przerwać picia po jego rozpoczęciu?

 • Nigdy (0pkt)
 • Rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • Około raz w miesiącu (2 pkt)
 • Raz na tydzień (3 pkt)
 • Codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

Pytanie 5: jak często w przeciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobiłeś/aś coś niewłaściwego, niezgodnego z przyjętymi w Twoim środowisku normami postępowania?

 • Nigdy (0 pkt)
 • Rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • Około raz w miesiącu (2 pkt)
 • Około raz na tydzień (3 pkt)
 • Codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

Pytanie 6: jak często w ostatnim roku potrzebowałeś/aś napić się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?

 • Nigdy (0 pkt)
 • Rzadziej niż raz w miesiącu (1 pkt)
 • Około raz na miesiąc (2 pkt)
 • Około raz w tygodniu (3pkt)
 • Codziennie lub prawie codziennie ( 4 pkt)

Pytanie 7: jak często w ostatnim roku miałeś/aś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?

 • Nigdy (0 pkt)
 • Rzadziej niż raz na miesiąc (1 pkt)
 • Około raz na miesiąc (2 pkt)
 • Około raz na tydzień (3 pkt)
 • Codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

Pytanie 8: jak często w ostatnim roku nie mogłeś/aś przypomnieć sobie tego, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy z powodu picia?

 • Nigdy (0 pkt)
 • Rzadziej niż raz na miesiąc (1 pkt)
 • Około raz na miesiąc (2 pkt)
 • Około raz na tydzień (3 pkt)
 • Codziennie lub prawie codziennie (4 pkt)

Pytanie 9: czy kiedykolwiek doznałeś/aś lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Twojego picia?

 • Nie (0 pkt)
 • Tak, ale nie w ostatnim roku (2 pkt)
 • Tak, w ostatnim roku (4 pkt)

Pytanie 10: czy ktoś z rodziny albo lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się Twoim piciem albo sugerował jego ograniczenie?

 • Nie (0 pkt)
 • Tak, ale nie w ostatnim roku (2 pkt)
 • Tak, w ostatnim roku (4 pkt)

Po zsumowaniu punktów otrzymujemy wyniki testu AUDIT:

 • Jeśli zebrało się do 8 punktów, może to świadczyć o niskim ryzyku choroby alkoholowej, a picie nie stanowi zagrożenia.
 • Jeśli wynik oscyluje między 8 a 15 punktów, wówczas można mówić o ryzykownym piciu alkoholu.
 • Wynik pomiędzy 16 a 19 punktów może świadczyć o tym, że prawdopodobnie mamy do czynienia z uzależnieniem od alkoholu.
 • Wynik równy 20 punktów i więcej może oznaczać, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu.
 • Jeżeli w pierwszych trzech pytaniach uzyskało się wysokie wyniki, a w pozostałych niskie, wtedy również może istnieć podejrzenie, że ma się do czynienia z piciem ryzykownym
 • Podwyższone wyniki przy pytaniach od 4 do 6 może oznaczać, że prawdopodobnie jest się uzależnionym od picia alkoholu i że konieczne jest zgłoszenie się na leczenie odwykowe.

Test Baltimorski

Test Baltimorski po raz pierwszy został użyty w szpitalu Johns Hopkins Uniwersity w Baltimore w celu sprawdzenia, czy dany pacjent jest osobą uzależnioną od alkoholu.

Obecnie test ten można wykonać samodzielnie odpowiadając na poniższe pytania: Tak lub Nie.

Pytania do Testu Baltimorskiego:

 1. Czy zdarza ci się pić w pracy?
 2. Czy Twoje picie wpływa w negatywny sposób na Twoje życie rodzinne?
 3. Czy powodem picia jest nieśmiałość wobec innych osób?
 4. Czy Twoje picie wpływa na negatywną opinię o Tobie?
 5. Czy na skutek picia zdarzały Ci się kiedykolwiek trudności finansowe?
 6. Czy miałeś kiedykolwiek wyrzuty sumienia z powodu tego, że pijesz?
 7. Czy Twoje picie przysparza zmartwień Twojej rodzinie?
 8. Czy picie spowodowało, że masz obniżone ambicje?
 9. Czy masz potrzebę picia codziennie o tej samej porze?
 10. Czy jest Ci obojętne z jaką osobą pijesz?
 11. Czy po piciu jednego dnia odczuwasz potrzebę picia następnego dnia?
 12. Czy picie sprawiło, że odczuwasz mniejszą sprawność umysłową i fizyczną?
 13. Czy picie wpływa negatywnie na twoją pracę zawodową lub też inne działania poza pracą?
 14. Czy picie jest powodem twoich problemów ze snem?
 15. Czy picie wynika z chęci ucieczki od kłopotów?
 16. Czy zdarza ci się pić w samotności?
 17. Czy zdarza ci się, że na skutek picia nie pamiętasz, gdzie byłeś i co robiłeś?
 18. Czy pijesz po to, aby wzmocnić pewność siebie?
 19. Czy w związku z piciem byłeś kiedykolwiek w szpitalu, izbie wytrzeźwień lub ambulatorium?

Interpretacja wyników:

Jeśli choć na jedno z pytań padła odpowiedź twierdząca, należy odczytać to jako ostrzeżenie, że u danej osoby istnieje ryzyko uzależnienia.

Jeśli na dwa pytania odpowiedziało się „tak”, wówczas może stać się prawdopodobne, że wkrótce będzie się uzależnionym od alkoholu.

Jeśli odpowiedzi twierdzących było trzy lub więcej, należy jak najszybciej udać się do specjalisty, który pomoże zerwać z istniejącym nałogiem.

Test CAGE

Test CAGE jest najkrótszym z testów, jednak bardzo czułym. Nie wystarczy do postawienia diagnozy, ale jego wynik może skłonić daną osobę do zastanowienia się, jak duże grozi jej ryzyko uzależnienia. W teście tym występują jedynie 4 pytania.

Jeśli choć na jedno z pytań padnie odpowiedź „tak”, wówczas można podejrzewać, że istnieje problem z nadużywaniem alkoholu.

Jeśli odpowiedzi twierdzących jest dwie lub więcej, wtedy jest bardzo prawdopodobne, że dana osoba ma problem z alkoholem.

Pytania do Testu CAGE:

 1. Czy czuł Pan/Pani kiedykolwiek, że powinien Pan/Pani przerwać picie?
 2. Czy ludzie sprawiali Panu/Pani przykrość przez krytykowanie Pana/Pani picia?
 3. Czy czuł się Pan/Pani kiedykolwiek źle lub winny z powodu picia?
 4. Czy kiedykolwiek po obudzeniu pierwszą Pana/Pani myślą była myśl o wypiciu alkoholu, aby uspokoić nerwy albo przerwać objawy picia?

Źródła:

 1. Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT. Dostęp online.
 2. M.Wnuk, J.T. Marcinkowski, Alkoholizm – przegląd koncepcji oraz metod leczenia, „HYGEIA public helath” 2012, nr 47 (1), s. 49-55. Dostęp online.
 3. M. Frąckowiak, M. Motyka, Zespół zależności alkoholowej: charakterystyka, fazy rozwoju, metody diagnozowania, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2015, nr 96 (2), s. 315-320. Dostęp online.
 4. A. Ryszkowski, A. Wojciechowska, Z. Kopański, I. Brukwicka, Y. Lischynskyy, M. Mazurek, Objawy i skutki nadużywania alkoholu, „Journal of Clinical Healthcare” 2015, nr 1, s. 2-6. Dostęp online.
 5. Kwestionariusze skrinningowe – czy jestem uzależniony od alkoholu? Dostęp online.

Wirtualny alkomat - skorzystaj z kalkulatora promili

Krok 1 z 3, podaj swoje informacje

18-99 lat
cm
kg
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.