NIEDOWŁAD - przyczyny. Jakie choroby objawiają się niedowładem?

Monika Majewska

Niedowład oznacza obniżenie siły mięśniowej. Niedowład może dotyczyć każdej grupy mięśni, jednak najczęściej rozpoznaje się niedowład kończyn dolnych. Niedowład może występować po obu stronach ciała lub być połowiczny (lewo- lub prawostronny). Jakie są przyczyny niedowładu? Jakie choroby mogą się objawiać niedowładem?

Najnowsze artykuły