niedowład przyczyny

Niedowład oznacza obniżenie siły mięśniowej. Niedowład może dotyczyć każdej grupy mięśni, jednak najczęściej rozpoznaje się niedowład kończyn dolnych. Niedowład może występować po obu stronach ciał...

dodano 5-1-2016

Tetraplegia to wywodzący się z greki termin, który oznacza porażenie czterokończynowe. Przyczynami tetraplegii mogą być różne problemy, bo zarówno rozmaite urazy, jak i nawet pewne schorzenia autoi...

dodano 19-10-2020

Paraplegia to inaczej paraliż kończyn dolnych. Podstawową przyczyną paraplegii są urazy kręgosłupa. Paraplegia może być także konsekwencją nowotworu rdzenia kręgowego czy udaru mózgu. Całkowite wyl...

dodano 13-11-2020