Hemopoeza czyli krwiotworzenie

Natalia Młyńska

Hemopoeza czyli proces krwiotworzenia jest wynikiem niezwykle skomplikowanych i złożonych mechanizmów. Obejmują one interakcje pomiędzy komórkami a środowiskiem, w których pośredniczą między innymi cytokiny, cząsteczki adhezyjne oraz czynniki transkrypcyjne. Istotą hemopoezy jest powstawanie dojrzałych elementów morfotycznych krwi z macierzystej komórki pnia.

Najnowsze artykuły